Podpora rodiny / děti

Poslání

Posláním služby je poskytnout dětem a mládeži, jež se ocitají v těžké životní situaci, bezpečný prostor a možnost zapojit se do pravidelných volnočasových aktivit podporujících rozvoj potřebných dovedností a sebevědomí a přispět tak ke zdravějšímu vývoji dítěte v (náhradní) rodině.

Cíle služby

 • Poskytnout dětem pozitivní dospělé vzory.
 • Rozvinout schopnosti a dovednosti a podpořit specifické zájmy a talenty dětí.
 • Posílit u dětí pocit vlastní hodnoty.
 • Zajistit dětem bezpečné prostředí ve vrstevnické skupině pro budování kamarádských vztahů a pro sdílení obtížných životních situací.
 • Zvýšit a posílit sebevědomí dětí.
 • Podpořit děti a mládež v hledání vlastních životních cílů a schopnosti je naplňovat.
 • Podpořit školní úspěšnost dětí.
 • Ulehčit pěstounům/rodičům v péči o děti (respitní péče).

Cílové skupiny

 • Děti a mládež
  • v náhradní rodinné péči, zejména v pěstounské péči
  • v agendě Odboru sociálních věcí Prahy 12 (Oddělení péče o rodinu a děti a Oddělení sociální prevence).
  • v programu Podpora rodiny Proxima Sociale o.p.s.
  • v ostatních programech Proximy Sociale o.p.s.
 • Rodinní příslušníci nezletilých, kteří využívají služby Proxima Sociale o.p.s.

Charakteristika a popis služeb

Služba je realizována formou psychosociálních a výchovně vzdělávacích aktivit. Přináší systematickou a kontinuální podporu dětem, které se ocitají nebo se mohou ocitat v obtížnější životní situaci (např. jsou v náhradní rodinné péči – pěstounské péči, v ohrožených rodinách atd.), a to formou pravidelných volnočasových skupinových setkání, výjezdů, ale také doučování nebo terapie.

Děti se učí sociálním dovednostem, spolupráci, otevřené komunikaci, respektu k druhým i sobě, získávají určité korektivní zkušenosti. Zároveň mohou realizovat, co je baví a odpočinout si od všedních starostí, nebo využít prostor ke sdílení svých problémů.

K dětem je přistupováno citlivě, cíleně je podporováno jejich sebevědomí a zvyšována jejich sebeúcta.

Co nabízíme

A. Podpůrné skupiny pro děti a mládež 

 • individuální a vzájemná podpora
 • stabilní a bezpečné prostředí
 • výchovné, psychosociální a volnočasové aktivity
 • řešení konkrétních a aktuálních témat a potřeb dětí a mládeže
 • vedení dvojicí stálých lektorů a lektorek

1. Mladší skupina

 • Ambulantní forma
  • děti ve věku 6 - 11 let 
  • pravidelně se schází každé úterý od 15:00 do 16:45
 • Výjezdová forma
  • návazná ambulantní formě
  • zprostředkování společného pozitivního a nevšedního zážitku
  • podpora a rozvoj dovedností a kompetencí dětí a mládeže   
   • Výlety
    • Přibližně jednou za 2 měsíce se o víkendu konají celodenní výlety na nejrůznější zajímavá a podnětná místa v Praze i mimo Prahu.
   • Pobytový tábor
    • V době letních prázdnin je realizován několikadenní pobytový tábor.

2. Starší skupina

 • Ambulantní forma
  • děti a mládež ve věku 12 - 16 let
  • pravidelně se schází každý čtvrtek od 17:00 do 18:30
 • Výjezdová forma
  • návazná ambulantní formě
  • zprostředkování společného pozitivního a nevšedního zážitku
  • podpora samostatnosti a kompetencí dětí a mládeže  
   • Pobytové víkendy
    • Dvakrát ročně se koná pobytový víkend mimo Prahu.
   • Pobytový tábor
    • V době letních prázdnin je realizován několikadenní pobytový tábor.

B. Doučování

 • pro děti ve věku 6 - 16 let
 • předcházení a pomoc při řešení problémů v oblasti učení
 • vysvětlení látky a opakování
 • pomoc s přípravou na vyučování

C. Terapeutická podpora

 • psychologické poradenství a terapie
 • pro klienty a klientky programu Podpora rodiny/rodiče a Podpora rodiny/děti a jejich rodinné příslušníky, případně pro klienty a klientky jiných programů Proxima Sociale o.p.s.

Doplňující informace

Tým

Kde nás najdete