Podpora rodiny / děti

Poslání

Posláním služby je poskytnout dětem a mládeži, jež se ocitají v těžké životní situaci, bezpečný prostor a možnost zapojit se do pravidelných volnočasových aktivit podporujících rozvoj potřebných dovedností a sebevědomí a přispět tak ke zdravějšímu vývoji dítěte v (náhradní) rodině.

Cíle služby

 • Poskytnout dětem pozitivní dospělé vzory
 • Rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, podpořit specifické zájmy a talenty dětí
 • Posilovat u dětí pocit vlastní hodnoty
 • Zajistit dětem bezpečné prostředí ve vrstevnické skupině (podpora integrace, budování kamarádských vztahů)
 • Poskytnout dětem bezpečný prostor pro sdílení obtížných životních situací
 • Zvyšovat a posilovat sebevědomí dětí
 • Podporovat děti a mládež v hledání vlastních životních cílů a schopnosti je naplňovat.
 • Podporovat školní úspěšnost.
 • Ulehčit pěstounům/rodičům (respitní péče)

Cílové skupiny

 • děti a mládež ve věku od 6 do 16 let.
 • v agendě Odboru sociálních věcí (OSV) Prahy 12 (zahrnuje Oddělení péče o rodinu a děti a Oddělení sociální prevence).
 • v programu Podpora rodiny Proxima Sociale o.p.s..
 • v náhradní rodinné péči - pěstounské péči.

Charakteristika a popis služeb

Služba je realizována formou psychosociálních a výchovně vzdělávacích aktivit. Přináší systematickou a kontinuální podporu dětem, které se ocitají nebo se mohou ocitat v obtížnější životní situaci (např. jsou v náhradní rodinné péči – pěstounské péči, v ohrožených rodinách atd.), a to formou pravidelných volnočasových skupinových setkání, výjezdů, ale také doučování nebo terapie.

Děti se učí sociálním dovednostem, spolupráci, otevřené komunikaci, respektu k druhým i sobě, získávají určité korektivní zkušenosti. Zároveň mohou realizovat, co je baví a odpočinout si od všedních starostí, nebo využít prostor ke sdílení svých problémů.

K dětem je přistupováno citlivě, cíleně je podporováno jejich sebevědomí a zvyšována jejich sebeúcta.

Co nabízíme

A. Psychosociální aktivity

1. Podpůrné skupiny pro děti a mládež

 • individuální a vzájemná podpora
 • stabilní a bezpečné prostředí
 • výchovné, psychosociální a volnočasové činnosti
 • řešení konkrétních a aktuálních témat a potřeb dětí a mládeže
 • skupiny vedou dvojice stálých lektorů a lektorek
 • Mladší skupina
  • děti ve věku 6 - 11 let 
  • pravidelně se schází každé úterý od 15:00 do 16:45
 • Starší skupina
  • děti a mládež ve věku 12 - 16 let
  • pravidelně schází každý čtvrtek od 16:00 do 17:30

B. Výchovně vzdělávací aktivity

1. Doučování

 • předcházení a pomoc při řešení problémů v oblasti učení
 • vysvětlení látky a opakování
 • pomoc s přípravou na vyučování

2.  Výjezdové aktivity

 • zprostředkování společného pozitivního a nevšedního zážitku
 • podpora samostatnosti a kompetencí dětí a mládeže
 • Výlety
  • Přibližně jednou za 2 měsíce se o víkendu konají celodenní výlety pro děti z mladší skupiny na nejrůznější zajímavá a podnětná místa v Praze i mimo Prahu.
 • Pobytové víkendy
  • Dvakrát ročně se děti ze starší skupiny vydají na pobytový víkend mimo Prahu.
 • Pobytové tábory
  • V době letních prázdnin jsou realizovány 2 pobytové tábory zvlášť pro mladší a starší skupinu.

3.  Podpora ve formě terapie

 • Možnost individuálních konzultací s psycholožkou.

Doplňující informace

Tým

Kde nás najdete