Certifikace

Organizace má uděleno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a to pro výkon těchto činností:

 Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti /§40/
  • Terapeutická podpora rodin
 Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti /§41/
  • Podpůrné skupiny pro děti a mládež
  • Doučování
 Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti /§43/
  • Pobytové víkendy a tábory