Vzdělávání sborovny ve Světicích

21. listopadu 2017

na ZŠ Světice u Říčan proběhlo 16.11 vzdělávání pedagogického sboru.  

Čtvrtečního vzdělávání na téma: Normy-pravidla- sankce se účastnil celý pedagogický sbor prvního i druhého stupně ZŠ Světice. Školení trvalo 4 vyučovací hodiny a účastnilo se ho celkem 18 pedagogických pracovníků včetně vedení školy. Atmosféra během vzdělávání byla velmi příjemná. V průběhu padalo spousty dotazů a zároveň jsme hovořili o situacích, které jsou pro pedagogy aktuální. Z dotazníků na závěr pedagogové nejvíce oceňovali zkušenosti z praxe a podněty, které mohou využít sami v práci se žáky ve svých třídách.