Dobříš

Jáchymovská 1869
263 01 Dobříš

Klub Terén

tel.: 277 007 287, 777 310 306
e-mail: dobris@proximasociale.cz