Projekty

V této části najdete informace o dalších našich aktivitách v oblasti sociální prevence a integrace, které jsou realizované skrze sociálně výchovné a vzdělávací činnosti napříč programy, pilotní projekty na základě poptávky komunity atd.

V současné se jedná zejména o projekty s těmito tématy: