Our supporters

We thank for support and cooperation especially to:

Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic (www.mpsv.cz)

Ministry of Justice of the Czech Republic (www.justice.cz)

Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (www.msmt.cz)

Ministery of the Interior of the Czech Republic (www.mvcr.cz)

European Social Fund

 

Capital City of Prague (www.praha.eu)

Central Bohemia Regional Office (www.kr-stredocesky.cz)

  

Municipal District of Prague 4 (www.praha4.cz)

Municipal District of Prague 6 (www.praha6.cz)

Municipal District of Prague 8 (www.praha8.cz)

Municipal District of Prague 9 (www.praha9.cz)

Municipal District of Prague 10 (www.praha10.cz)

Municipal District of Prague 11 (www.praha11.cz)

Municipal District of Prague 12 (www.praha12.cz)

Municipal District of Prague 13 (www.praha13.cz)

Municipal District of Prague 15 (www.praha15.cz)

Municipal District of Prague 16 (www.praha16.eu)

Municipality of Mladá Boleslav (www.mb-net.cz)

Municipality of Dobříš (www.mestodobris.cz)

 

Association of Civic Advisory Centres (www.obcanskeporadny.cz)

MAS Brdy - Vltava (www.brdy-vltava.cz)

Food Bank Prague (www.potravinovabanka.cz)

Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds (www.fondbudoucnosti.cz/de/)

The Nadace ČEZ Foundation 

Hydrosoft Veleslavín

LMC s.r.o. (Jobs.cz)

Česká asociace streetwork, o. s.

TISKNU24.cz

Namely we express our thanks for individual help to:

Ivan Blažek, Zdena Kühnelová, Jan Harcuba a Jana Harcubová, Ivan Petrů, Barbora Kožíková, Gabriela Reifová, Hana Michelová, Pavlína Porazilová, Zbyněk Janeček, Libor Makrlík, David Šíbal, Pavel Kopečný

Further we thank for cooperation to:

Jugendclub Burgwedel – Hamburg; VOŠ sociálně pedagogická a teologická – Jabok a ETF UK; YMCA Praha, z.s.; Střed Třebíč, z.ú.; Prev-Centrum, z.ú.; Jahoda o.p.s.; Sananim z.ú.; Semiramis z.ú.; Drop In o.p.s.; Hestia z.ú.; Centrum pro komunitní práci střední Čechy; AMA – Asociace manažerů absolventů; META o.p.s.; Základní škola Smolkova; Psychologický ústav Akademie věd ČR; Pedagogicko – psychologická poradna pro Prahu 11 a 12; Pedagogicko – psychologická poradna pro Prahu 5; Středisko výchovné péče pro děti a mládež Modřany; Středisko výchovné péče pro děti a mládež Praha 4; Městská policie HMP; Harfica; Kulturní středisko Dobříš; Pražské centrum primární prevence; Probační a mediační služba ČR; České zemědělské muzeum; Základní škola Květnového vítězství; Progressive, o.p.s.; Terénní program Armády spásy; Do světa, z.s.

And we thank for media cooperation to:

ČRo Radio Plus, Časopis Klíč Prahy 11, Noviny Prahy 12, Časopis STOP Prahy 13, TV 13, Zpravodaj Hlasatel Prahy 15, Noviny Prahy 16, Dobříšské listy, Boleslavan, Boleslavský deník, Český rozhlas Region

 

Furthermore we thank to all those, who helped us to prepare and implement our programs and events, who sponsored us, who helped us with a good advice or otherwise contributed to fulfilling our mission and aims

      Praha 4    Praha 6      Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha 11

           Praha 12  Praha 13  Praha 15   Praha 16   Mladá Boleslav

 

   

lmc             potravinová banka          ČAS     tisknu24.cz