Our supporters

We thank for support and cooperation especially to:

Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic (www.mpsv.cz)

Ministry of Justice of the Czech Republic (www.justice.cz)

Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (www.msmt.cz)

Ministery of the Interior of the Czech Republic (www.mvcr.cz)

European Social Fund

 

Capital City of Prague (www.praha.eu)

Central Bohemia Regional Office (www.kr-stredocesky.cz)

  

Municipal District of Prague 4 (www.praha4.cz)

Municipal District of Prague 6 (www.praha6.cz)

Municipal District of Prague 8 (www.praha8.cz)

Municipal District of Prague 9 (www.praha9.cz)

Municipal District of Prague 10 (www.praha10.cz)

Municipal District of Prague 11 (www.praha11.cz)

Municipal District of Prague 12 (www.praha12.cz)

Municipal District of Prague 13 (www.praha13.cz)

Municipal District of Prague 15 (www.praha15.cz)

Municipal District of Prague 16 (www.praha16.eu)

Municipality of Mladá Boleslav (www.mb-net.cz)

Municipality of Dobříš (www.mestodobris.cz)

 

MAS Brdy - Vltava

ČSOB

ŠKODA AUTO

TVM Net s.r.o.

 

Food Bank Prague

LMC s.r.o. (Jobs.cz)
 

Namely we express our thanks for individual help to:

Marta Ptáčková, Michal Vokurka, Jakub Stelzer, Hana Michelová, Vojtěch Tomášek, Lukáš Fokt, Hana Boubalíková, Alexander Skorobogatov, Jan Harcuba a Jana Harcubová, Jiří Pilař, Adéla Meszároszová, Jan Bendl, Filip Čermák, Tomáš Chmela, Nguyen Duc Hoang.

Further we thank for cooperation to:

VOŠ sociálně pedagogická a teologická – Jabok a ETF UK; Základní škola Brdičkova; Městská knihovna v Praze – Lužiny; YMCA Praha, z.s.; Střed Třebíč, z.ú.; Prev-Centrum, z.ú.; Jahoda o.p.s.; Sananim z.ú.; Progressive o.p.s.; Centrum pro komunitní práci střední Čechy; Základní škola Smolkova; Psychologický ústav Akademie věd ČR; Základní a mateřská škola Na Beránku; Základní škola Písnická; Městská policie HMP; Pražské centrum primární prevence; Probační a mediační služba ČR; Základní škola Květnového vítězství; Základní škola Klíček; Dům dětí a mládeže Jižní Město; Diakonie ČCE; Základní škola Veronské náměstí; Bulldog Gym 16ka; Základní škola Václavkova; Koňská farma Pastviny;

Obchodní centrum Chodov; Česká spořitelna Modřany; Tisknu24.cz; Křižovatka, z.s.; společnost Coca – Cola; Durex; Decathlon Praha; Pekárna u Rudolfa.

And we thank for media cooperation to:

Časopis Tučňák Praha 4, Časopis Klíč Prahy 11, Noviny Prahy 12, Časopis STOP Prahy 13, TV 13, Zpravodaj Hlasatel Prahy 15, Noviny Prahy 16, Dobříšské listy, Boleslavan, Boleslavský deník, Rádio Region, Praha TV.

 

Furthermore we thank to all those, who helped us to prepare and implement our programs and events, who sponsored us, who helped us with a good advice or otherwise contributed to fulfilling our mission and aims

             Praha 4  Praha 6     Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha 11

               Praha 12  Praha 13  Praha 15   Praha 16   Mladá Boleslav

 

potravinová banka                lmc