Poradenské a pobytové programy

Nabízeny jsou tyto sociální služby a programy

Azylový byt

Posláním Azylového bytu Proxima Sociale o.p.s. je poskytovat ženám s dětmi v obtížné životní situaci zázemí a podporu pro učinění potřebných kroků na cestě k samostatnému životu.

Krizová pomoc

Posláním Krizové pomoci Proxima Sociale o.p.s. je poskytovat podporu a krátkodobé ubytování osobám v obtížné sociální situaci spojené s náhlou ztrátou bydlení, s cílem jejich stabilizace a navázání na další zdroje pomoci.

Občanská poradna

Posláním Občanské poradny Proxima Sociale o.p.s. je seznamovat občany v nepříznivých sociálních situacích s jejich právy a povinnostmi podle platných právních norem a poskytovat jim informace, rady a pomoc vhodnou pro řešení jejich situace.

Podpora rodiny

Posláním služby Podpora rodiny je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit zdravé a bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí. 

V návaznosti na službu jsou poskytovány činnosti na podporu dětí (Podpora dětí), jejichž posláním je poskytnout dětem a mládeži, jež se ocitají v těžké životní situaci, bezpečný prostor a možnost zapojit se do pravidelných volnočasových aktivit podporujících rozvoj potřebných dovedností a sebevědomí a přispět tak ke zdravějšímu vývoji dítěte.