Azylový byt

Poslání

Posláním Azylového bytu Proxima Sociale o.p.s. je poskytovat ženám s dětmi v obtížné životní situaci zázemí a podporu pro učinění potřebných kroků na cestě k samostatnému životu.

Cíle služby

  • posílit kompetence klientky v řešení bytové situace
  • podpořit klientku v oblastech seberozvoje, péče o děti a v mezilidských vztazích
  • posílit a upevnit schopnost klientky samostatně řešit běžné záležitosti

Cílové skupiny

Služba je určena dospělým těhotným ženám max. 6 týdnů před termínem porodu a ženám s nezletilými dětmi, které se ocitly v obtížné sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Charakteristika a popis služeb

Poskytováno je ubytování v bytě 3+1, který sestává ze dvou samostatných pokojů a společných prostor (kuchyň, obývací pokoj, příslušenství). Maximální kapacita bytu je 7 lůžek, doba pobytu max. 6 měsíců. Klientkám je dále poskytována pomoc a podpora při řešení jejich situace.

Co nabízíme

Ubytování

Zahrnuje užívání 1 samostatného zařízeného pokoje v bytě 3+1, spoluužívání dalšího příslušenství bytu (kuchyně, koupelna + WC, obývací pokoj, chodba,   předsíň, balkon) s druhou klientkou bytu, provozní náklady související s poskytnutím ubytování.

Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy nebo pomoc s přípravou stravy

Stravu je možné připravit ve vybavené kuchyni, která je součástí bytu. V případě potřeby je poskytována pomoc s přípravou stravy.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí, jako např. vyhledávání informací a jejich vytištění, telefonát v zájmu klientky, pomoc s vyplněním formuláře nebo sepsáním podání, nácvik sociálních dovedností při jednání na úřadě, telefonickém kontaktu apod., doprovod, podpora rodičovských kompetencí, zprostředkování   odborných znalostí v určité oblasti a další činnosti dle potřeb klientky.

Podpora v kontaktu s rodinnými příslušníky, příprava návštěvy rodinného příslušníka, pomoc s hledáním zaměstnání, pomoc s hledáním bydlení, podpora v zájmových aktivitách, pomoc a podpora při vymáhání výživného a jiných pohledávek, pomoc s uplatněním nároku na sociální dávky, zprostředkování kontaktu na návazné služby apod.

Doplňující informace

Tým

Kde nás najdete

Provozní doba

Zájemci se mohou o možnosti poskytnutí služby informovat v pracovní dny, kdy si také mohou domluvit schůzku se sociální pracovnicí.

Služba je zapojena do projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“, který je financován z Evropského sociálního fondu. 

EU OPZInformace o projektu naleznete zde.