Ceník služeb

Úhrada za pobyt v Azylovém bytě činí 100,- Kč za dospělou osobu a den a 50,- Kč za dítě a den včetně provozních nákladů souvisejících s ubytováním.

Cena zahrnuje: užívání samostatného pokoje a společných částí bytu, užívání vybavení bytu, spotřebu elektřiny, vodné a stočné, teplo, odvoz odpadu, užívání TV a PC s internetem, opravy a údržbu bytu.

Při vstupu do služby se na základě smluvního ujednání skládá kauce ve výši 500,- Kč, která je navrácena při ukončení pobytu v plné výši nebo po odečtení vzniklých pohledávek.

Veškeré další služby jsou poskytovány bezplatně.