Krizová pomoc

Posláním Krizové pomoci Proxima Sociale o.p.s. je poskytovat lidem v naléhavé životní situaci poradenství, psychosociální podporu a v případě náhlé ztráty bydlení i krátkodobé ubytování, s cílem jejich stabilizace a navázání na další zdroje pomoci.

Služba je poskytována v pobytové a ambulantní formě. V rámci pobytové formy je poskytováno ubytování v čtyřlůžkovém pokoji na dobu zpravidla 7 dní. V případě potřeby je zajištěna strava formou potravinových balíčků. Klientům je dále poskytována pomoc a podpora směřující ke stabilizaci jejich situace, zejména v oblasti bydlení. Ambulantní formu služby může využít zájemce, jehož životní situace je naléhavá, ale není spojena s náhlou ztrátou bydlení, případně zájemce, kterému nebylo možné poskytnout pobytovou formu služby.

Volejte na telefonní číslo: +420 777 249 002

Kontakty krizová pomoc

Tým krizová pomoc

Cíle služby

  • Klient má zajištěny základní psychosociální potřeby.
  • Klient se orientuje ve své aktuální situaci a ví, jak postupovat při jejím řešení.
  • Klient ví, jaké další zdroje pomoci může využít.
  • Klient má zajištěno dostupné bydlení.

Cílové skupiny

Služba je poskytována rodičům (případně jiným pečujícím osobám) s dětmi, nebo dospělým osobám bez dětí, nacházejícím se v naléhavé životní situaci, která musí být v případě využití pobytové formy služby spojena s náhlou ztrátou bydlení. Pobytová forma služby je přednostně poskytována osobám s nezletilými dětmi, které mají trvalé bydliště v Praze, nebo které se v Praze dlouhodobě zdržují a mají zde vybudované vazby.

Co nabízíme

Ubytování

Zahrnuje užívání zařízené garsoniéry se 4 lůžky a příslušenstvím (vybavený kuchyňský kout, sprchový kout, WC, lodžie), provozní náklady související s poskytnutím ubytování, možnost vyprání ošacení 2x za pobyt, zapůjčení potřeb k drobným opravám ošacení, zapůjčení žehličky, zajištění úklidových prostředků.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Stravu je možné připravit ve vybaveném kuchyňském koutu. V případě potřeby je poskytována strava formou potravinových balíčků.

Sociálně terapeutické činnosti

Stabilizace klienta, krizová intervence, psychosociální podpora a poradenství, nácvik dovedností v hledání následného bydlení, v hledání práce, v jednání na úřadech a ve vyhledávání informací.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, jako např. podpora při telefonickém kontaktu, telefonát v zájmu uživatele, podpora při osobním jednání.

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí, jako např. pomoc s vyhledáváním informací, vyplňováním formulářů, podáním žádostí a s vyřizováním dalších záležitostí dle potřeb klienta a možností pracovníka v souladu s posláním služby.

Doplňující informace

Provozní doba

PO 9-17
ÚT 9-17
ST 9-17
ČT 9-17
9-15