Občanská poradna

občanské poradny logo

Posláním Občanské poradny Proxima Sociale o.p.s. je seznamovat občany v nepříznivé sociální situaci s jejich právy a povinnostmi podle platných právních norem a poskytovat jim informace, rady a pomoc vhodnou pro řešení jejich situace.

Poskytováno je odborné sociální poradenství v různých oblastech, např. občanské, rodinné a pracovní právo, sociální systém a zabezpečení, soudní, exekuční a insolvenční řízení, správní řízení, bydlení, dluhová problematika, ochrana spotřebitele aj. Poradenství probíhá prostřednictvím osobních, telefonických a emailových konzultací. Hlavní náplní konzultací je rozbor situace klienta a hledání možností jejího řešení, sdělení informací o právní úpravě řešené problematiky, vysvětlení obsahu písemností, poskytnutí vzorů podání a podpora při jejich sestavování, poskytnutí kontaktů na instituce, organizace a zařízení další odborné pomoci. Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s. je členem Asociace občanských poraden.

Občanská poradna je akreditována pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.

Volejte na telefonní číslo: +420 241 770 232.

 

Kontakty občanská poradna

Tým občanská poradna

Dotaz do občanské poradny

Dotaz do občanské poradny pomocí webového formuláře můžete vložit ZDE

Cíle služby

 • Klient, který je lépe orientován ve své situaci a zná možnosti jejího řešení,
 • zná svá práva a povinnosti a ví, jak hájit své oprávněné zájmy.

Cílové skupiny

Služba je určena lidem (od 16ti let), kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, nemají informace o dostupných službách a potřebují podporu při hájení svých oprávněných zájmů.

Co nabízíme

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • poskytnutí kontaktů na instituce, organizace a odborné služby, např. kontakty na soudy, státní zastupitelství, ministerstva, obecní úřady, úřady práce, poskytovatele sociálních služeb, psychologické a rodinné poradny, advokátní kanceláře, ubytovací zařízení atd., a to v závislosti na řešeném problému, zakázce klienta, lokalitě apod.

Sociálně terapeutické činnosti

 • poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech – sociální dávky, důchodové, nemocenské pojištění, zdravotní pojištění, sociální péče, hmotné zabezpečení   uchazečů o zaměstnání apod.
 • poradenství v oblasti práva – pracovněprávní vztahy, rodinné právo, majetkoprávní vztahy, bydlení, finanční a dluhová problematika, ochrana spotřebitele, soudní a správní řízení, trestní právo a další
 • rozbor a objasnění situace klienta
 • emoční podpora

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • vysvětlení obsahu písemností
 • poskytnutí a vysvětlení vzorů podání, např. vzorů žalob, návrhů, žádostí, stížností
 • pomoc při sestavování podání k soudu nebo úřadu, vyplňování formulářů, sestavování dopisů druhé straně sporu, např. věřitelům
 • v odůvodněných případech, jako je např. jazyková bariéra nebo oslabená schopnost písemného projevu, sepsání dopisu, žádosti, podání k soudu nebo úřadu apod.
 • orientační výpočet nezabavitelné částky při nařízených srážkách ze mzdy, orientační posouzení nároku na dávky sociálního zabezpečení, zvážení vhodnosti vstupu do insolvenčního řízení apod.

Doplňující informace

 

Osobní konzultace

Telefonické konzultace

Pondělí

13 – 16 

11 – 15

Úterý

  9 – 12, 13 – 17

  9 – 12, 13 – 16

Středa

13 – 17 

  9 – 12, 13 – 16

Čtvrtek

  9 – 13

  9 – 15

Pátek

zavřeno

zavřeno