Občanská poradna

 

občanské poradny logo

 

 

 

 

Posláním Občanské poradny Proxima Sociale o.p.s. je seznamovat občany v nepříznivé sociální situaci s jejich právy a povinnostmi podle platných právních norem a poskytovat jim informace, rady a pomoc vhodnou pro řešení jejich situace.

Poskytováno je odborné sociální poradenství v různých oblastech, např. občanské, rodinné a pracovní právo, sociální systém a zabezpečení, soudní, exekuční a insolvenční řízení, správní řízení, bydlení, dluhová problematika, ochrana spotřebitele aj. Poradenství probíhá prostřednictvím osobních, telefonických a emailových konzultací. Hlavní náplní konzultací je rozbor situace klienta a hledání možností jejího řešení, sdělení informací o právní úpravě řešené problematiky, vysvětlení obsahu písemností, poskytnutí vzorů podání a podpora při jejich sestavování, poskytnutí kontaktů na instituce, organizace a zařízení další odborné pomoci. Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s. je členem Asociace občanských poraden.

Občanská poradna je akreditována pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.

Volejte na telefonní číslo: +420 241 770 232.

 

Kontakty občanská poradna

Tým občanská poradna

Dotaz do občanské poradny

Dotaz do občanské poradny pomocí webového formuláře můžete vložit ZDE

Cíle služby

 • Klient, který je lépe orientován ve své situaci a zná možnosti jejího řešení,
 • zná svá práva a povinnosti a ví, jak hájit své oprávněné zájmy.

Cílové skupiny

Služba je určena lidem (od 16ti let), kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, nemají informace o dostupných službách a potřebují podporu při hájení svých oprávněných zájmů.

Co nabízíme

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • poskytnutí kontaktů na instituce, organizace a odborné služby, např. kontakty na soudy, státní zastupitelství, ministerstva, obecní úřady, úřady práce, poskytovatele sociálních služeb, psychologické a rodinné poradny, advokátní kanceláře, ubytovací zařízení atd., a to v závislosti na řešeném problému, zakázce klienta, lokalitě apod.

Sociálně terapeutické činnosti

 • poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech – sociální dávky, důchodové, nemocenské pojištění, zdravotní pojištění, sociální péče, hmotné zabezpečení   uchazečů o zaměstnání apod.
 • poradenství v oblasti práva – pracovněprávní vztahy, rodinné právo, majetkoprávní vztahy, bydlení, finanční a dluhová problematika, ochrana spotřebitele, soudní a správní řízení, trestní právo a další
 • rozbor a objasnění situace klienta
 • emoční podpora

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • vysvětlení obsahu písemností
 • poskytnutí a vysvětlení vzorů podání, např. vzorů žalob, návrhů, žádostí, stížností
 • pomoc při sestavování podání k soudu nebo úřadu, vyplňování formulářů, sestavování dopisů druhé straně sporu, např. věřitelům
 • v odůvodněných případech, jako je např. jazyková bariéra nebo oslabená schopnost písemného projevu, sepsání dopisu, žádosti, podání k soudu nebo úřadu apod.
 • orientační výpočet nezabavitelné částky při nařízených srážkách ze mzdy, orientační posouzení nároku na dávky sociálního zabezpečení, zvážení vhodnosti vstupu do insolvenčního řízení apod.

Doplňující informace

 

Provozní doba:

 

Osobní konzultace

Telefonické konzultace

Pondělí

13 – 15 

11 – 15

Úterý

  9 – 12, 13 – 16

  9 – 12, 13 – 16

Středa

13 – 17 

  9 – 12, 13 – 16

Čtvrtek

  9 – 13

  9 – 15

Pátek

zavřeno

zavřeno

Pro telefonickou konzultaci volejte na telefonní číslo: +420 241 770 232 v uvedených konzultačních hodinách (viz tabulka).