Programy pro děti a mládež

Vedoucí programů pro děti a mládež: Vendula Loo a Barbora Hurtišová

Nabízeny jsou tyto sociální služby a programy

Nízkoprahové programy

Posláním nízkoprahových sociálních služeb pro mládež je poskytovat - v rámci předcházení rizik spojených s obdobím dospívání - bezplatně podporu a pomoc při řešení životních situací, s nimiž si mladí lidé nevědí rady a jsou pro ně obtížně řešitelné a nabídnout jim bezpečný prostor pro trávení volného času, včetně smysluplných volnočasových aktivit.

Probační program Proxima Sociale

Posláním programu je poskytovat odbornou podporu, pomoc a radu mladistvým pachatelům protiprávních činů při řešení důsledků jejich protiprávní činnosti, usiluje o jejich začlenění do běžného života a snižuje rizika jejich recidivy.

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce, která zahrnuje aktivní účast v mezinárodních výměnách mládeže, na mezinárodních seminářích a členství v mezinárodních organizacích, umožňuje srovnání se zahraniční praxí, využití zkušeností z jiných zemí a přenášení příkladů dobré praxe do rozvoje sociálních služeb Proximy Sociale i dalších organizací.

Kontakty na Programy pro děti a mládež: ZDE