Nízkoprahové kluby

Poslání

Posláním nízkoprahových zařízení pro mládež je poskytovat - v rámci předcházení rizik spojených s obdobím dospívání - bezplatně radu, podporu a pomoc při řešení životních situací, s nimiž si mladí lidé nevědí rady a jsou pro ně obtížně řešitelné a nabídnout jim bezpečný prostor pro trávení volného času, včetně smysluplných volnočasových aktivit a omezit riziko sociálního vyloučení.

Cíle programů

 • Děti a mladí lidé, kteří znají základní právní a společenské normy a jsou schopni se jimi řídit a znají důsledky protizákonného jednání,
 • orientují se v oblastech hmotného zajištění a bydlení a znají možnosti řešení své situace,
 • na základě svých možností a dostupných prostředků vědí, jak trávit volný čas, aniž by ohrozili své zdraví nebo zdraví ostatních, a volí způsoby trávení volného času, které nejsou v rozporu se zákony,
 • znají své dovednosti, povinnosti a práva v rámci školní docházky a orientují se v možnostech dalšího vzdělávání,
 • jsou si vědomi rizik spojených se svým životním stylem a tato rizika snižují,
 • umí navazovat a udržovat funkční vztahy (např. rodinné, vrstevnické, partnerské); vytváří takové sociální vazby, které nevedou do nepříznivé sociální situace; dokáží společensky přijatelným způsobem řešit konfliktní situace,
 • vědí, jak a kde vyhledat odbornou pomoc.

Cílové skupiny

Cílovými skupinami jsou děti, mládež a mladí dospělí

 • podle lokality ve věku 8 – 26 let (každá služba má mírně jiné věkové rozpětí podle typu lokality)
 • mající bydliště zpravidla v místě působení programů
 • v obtížné životní situaci

Charakteristika a popis služeb

Nízkoprahový klub pro děti a mládež je sociální služba určená dětem a dospívajícím. Pracovníci nízkoprahových klubů poskytují mladým lidem pomoc v obtížných situacích. Formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a aby si byli vědomi potenciálních rizik.

Nízkoprahové kluby jsou pro dospívající zázemím, možností scházet se s vrstevníky a místem pro vlastní nápady a aktivity (např. příprava kulturních, sportovních a komunitních akcí). Také jsou místem, kde mohou bezplatně vyhledat radu a pomoc. Výraz nízkoprahový znamená "dostupný pro členy cílových skupin". K základním pravidlům a podmínkám, které musí být v klubech dodržovány, patří: bez alkoholu, drog, agrese a s respektem.

Co nabízíme

 • bezpečný prostor v nízkoprahových klubech – bez agrese, bez alkoholu, bez drog, s respektem
 • terénní sociální práci s klienty přímo v ulicích
 • porozumění, podporu a pomoc a omezení rizik sociálního vyloučení
 • poradenství v období dospívání
 • odbornou pomoc v konkrétní situaci
 • individuální přístup
 • monitoringy lokalit
 • programy prevence kriminality
 • volnočasové programy pro děti a mládež
 • sportovní, kulturní a komunitní akce
 • možnost zapojení se do dění místní komunity

Doplňující informace

 

Služba je poskytována bez úhrady. 

Městské části Prahy a obce Středočeského kraje, ve kterých působíme:

Lokalita Kluby

Praha 9

 

Praha 11

Klub Jižní pól
Praha 12 Klub Krok
Praha 13 Klub Jedna Trojka
Praha 15  
Praha 16 Klub Radotín
Mladá Boleslav Klub Činžák
Dobříš Klub Terén