Klub JednaTrojka Praha 13

Kontakty Praha 13 - Klub se nachází v Centrálním parku na Praze 13, poblíž minigolfového hřiště u ulice K Zahrádkám (10 minut od metra B Luka, 5 minut od kulturního domu Mlejn).

Tým Praha 13

Otevírací doba

PO 13 - 18 h
ÚT 14 - 19 h
ST 14 – 19 h

ČT

13 - 18 h; 13 – 15 NZDM v Knihovně

13 - 17 h

Návazná terénní forma se realizuje v blízkosti klubu a má časovou dotaci max. 2 hodiny / den čtyřikrát týdně, a to v případě, jestliže v tuto dobu nevyužívají službu v klubu žádní klienti. Tato forma zajišťuje průběžný kontakt s CS a výkon sociální práce mimo běžný prostor služby. 

Cílová skupina

  • děti a mládež 8 – 19 let (ve vybraných případech pracujeme individuálně i nad věkový rámec cílové skupiny do věku 26 let)
  • mající bydliště zpravidla na Praze 13 nebo zde tráví svůj volný čas
  • nacházející se nebo jsou ohroženi nepříznivou sociální situací

Na čem ještě pracujeme?