Klub Jižní pól Praha 11

Cílová skupina

  • děti a mládež ve věku 11 – 20 let (ve vybraných případech jsme schopni pracovat individuálně i mimo tento věkový rámec)
  • kteří bydlí, nebo tráví svůj volný čas na Praze 11
  • nacházející se nebo jsou ohroženi nepříznivou sociální situací

Tým

Kde nás najdete

Otevírací doba

PO 13 - 18 h
ÚT 13 - 18 h
ST 13 - 18 h
ČT 13 - 18 h

Celoročně během celé otevírací doby, avšak maximálně 2 hodiny denně, probíhá terénní forma (pouze v případě, že v tuto dobu nevyužívají službu v klubu ani individuální konzultace žádní klienti), najdete nás v ulicích Prahy 11, klub je v tuto hodinu zavřený. Upřesňující informace jsou vždy vyvěšeny na dveřích klubu. 

Projekt preventivně výchovné skupiny Balance

Projekt preventivně výchovné skupiny Balance je zaměřen na děti ve věku 11 až 15 let, které zažívají ve svém životě obtížné situace a jsou ve zvýšené míře ohrožené výchovnými problémy. Balance skupiny probíhají za spolupráce kurátorů pro děti a mládež MČ Prahy 11, sociálního odboru MČ Prahy 11 a obecně prospěšné společnosti Proxima  Sociale o.p.s. V současné podobě je projekt určen nejen pro děti v péči kurátorů, ale i pro děti, kterým třeba toto opatření teprve hrozí nebo může hrozit.  Balance skupiny tak mohou sloužit i jako jistá forma prevence uložení výchovných opatření či jejich předstupeň.

Obsahem projektu je intenzivní skupinová práce s mladými lidmi, kteří jsou ve zvýšené míře ohroženi výchovnými problémy (záškoláctví, šikana, experimenty s návykovými látkami, agresivita, sebepoškozování apod.) a je potřeba s nimi pracovat nad rámec běžně poskytovaných služeb.

Jeden běh obsahuje 10 skupinových setkání vždy 1x týdně na 2 hodiny, výlet a víkendový výjezd.