Nízkoprahové programy

Poslání

Posláním nízkoprahových zařízení pro mládež je poskytovat - v rámci předcházení rizik spojených s obdobím dospívání - bezplatně radu, podporu a pomoc při řešení životních situací, s nimiž si mladí lidé nevědí rady a jsou pro ně obtížně řešitelné a nabídnout jim bezpečný prostor pro trávení volného času, včetně smysluplných volnočasových aktivit a omezit riziko sociálního vyloučení.

Posláním Terénních programů pro děti a mládež je kontaktovat mladé lidi v místech, kde tráví volný čas (ulice a veřejná prostranství, OC apod.), bezplatně jim poskytovat radu, podporu a pomoc v jejich nepříznivých sociálních situacích a tématech, která řeší.

Cíle programů

 • Děti a mladí lidé, kteří znají základní právní a společenské normy a jsou schopni se jimi řídit a znají důsledky protizákonného jednání,
 • orientují se v oblastech hmotného zajištění a bydlení a znají možnosti řešení své situace,
 • na základě svých možností a dostupných prostředků vědí, jak trávit volný čas, aniž by ohrozili své zdraví nebo zdraví ostatních, a volí způsoby trávení volného času, které nejsou v rozporu se zákony,
 • znají své dovednosti, povinnosti a práva v rámci školní docházky a orientují se v možnostech dalšího vzdělávání,
 • jsou si vědomi rizik spojených se svým životním stylem a tato rizika snižují,
 • umí navazovat a udržovat funkční vztahy (např. rodinné, vrstevnické, partnerské); vytváří takové sociální vazby, které nevedou do nepříznivé sociální situace; dokáží společensky přijatelným způsobem řešit konfliktní situace,
 • vědí, jak a kde vyhledat odbornou pomoc.

Cílové skupiny

Cílovými skupinami jsou děti, mládež a mladí dospělí

 • podle lokality ve věku 8 – 26 let (každá služba má mírně jiné věkové rozpětí podle typu lokality)
 • mající bydliště zpravidla v místě působení programů
 • v obtížné životní situaci

Charakteristika a popis služeb

Nízkoprahový klub pro děti a mládež je sociální služba určená dětem a dospívajícím. Pracovníci nízkoprahových klubů poskytují mladým lidem pomoc v obtížných situacích. Formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a aby si byli vědomi potenciálních rizik.

Nízkoprahové kluby jsou pro dospívající zázemím, možností scházet se s vrstevníky a místem pro vlastní nápady a aktivity (např. příprava kulturních, sportovních a komunitních akcí). Také jsou místem, kde mohou bezplatně vyhledat radu a pomoc. Výraz nízkoprahový znamená "dostupný pro členy cílových skupin". K základním pravidlům a podmínkám, které musí být v klubech dodržovány, patří: bez alkoholu, drog, agrese a s respektem.

Terénní program pro děti a mládež je forma sociální práce, kdy sociální pracovníci vyhledávají mladé lidi v jejich přirozeném prostředí, v ulicích měst a sídlišť a řeší s nimi jejich obtíže (např. škola, práce, rodina, vztahy, sociálně právní), nabízejí jim také možnosti aktivního trávení volného času. Další funkcí terénních programů je sledování sociálně nežádoucích jevů v daných lokalitách a spolupráce na jejich odstranění společně s místní samosprávou a dalšími poskytovateli sociálních a návazných služeb.

Co nabízíme

 • bezpečný prostor v nízkoprahových klubech – bez agrese, bez alkoholu, bez drog, s respektem
 • terénní sociální práci s klienty přímo v ulicích
 • porozumění, podporu a pomoc a omezení rizik sociálního vyloučení
 • poradenství v období dospívání
 • odbornou pomoc v konkrétní situaci
 • individuální přístup
 • monitoringy lokalit
 • programy prevence kriminality
 • volnočasové programy pro děti a mládež
 • sportovní, kulturní a komunitní akce
 • možnost zapojení se do dění místní komunity

Doplňující informace

Městské části Prahy a obce Středočeského kraje, ve kterých působíme:

Lokalita Kluby Terénní programy

Praha 9

  Terénní programy Praha 9

Praha 11

Klub Jižní pól Terénní programy Praha 11
Praha 12 Klub Krok Terénní programy Praha 12
Praha 13 Klub Jedna Trojka Terénní programy Praha 13
Praha 15   Terénní programy Praha 15
Praha 16 Klub Radotín  
Mladá Boleslav Klub Činžák  
Dobříš Klub Terén