Certifikace

Nízkoprahový klub Krok (P12) úspěšně absolvoval v květnu 2014 hodnocení kvality České asociace streetwork a je jejím členem.

 

Nízkoprahový klub Jižní pól (P11) úspěšně absolvoval v červnu 2014 hodnocení kvality České asociace streetwork a je jejím členem.

 

Nízkoprahový klub Radotín (P16) úspěšně absolvoval v roce 2014 hodnocení kvality České asociace streetwork a je jejím členem.

 

Nízkoprahový klub Činžák (MB) úspěšně absolvoval v roce 2013 hodnocení kvality České asociace streetwork a je jejím členem.

 

Nízkoprahový klub Terén (Dobříš) úspěšně absolvoval v roce 2013 hodnocení kvality České asociace streetwork a je jejím členem.

 

Terénní programy Prahy 11 úspěšně absolvovaly v roce 2014 hodnocení kvality České asociace streetwork a jsou jejím členem.

 

Terénní programy Prahy 12 úspěšně absolvovaly v květnu 2014 hodnocení kvality České asociace streetwork a jsou jejím členem.