Certifikace

Nízkoprahový klub Krok (P12) úspěšně absolvoval v roce 2017 rozvojový audit kvality České asociace streetwork a je jejím členem.

Nízkoprahový klub Jižní pól (P11) úspěšně absolvoval v roce 2018 rozvojový audit kvality České asociace streetwork a je jejím členem.

Nízkoprahový klub Radotín (P16) úspěšně absolvoval v roce 2018 rozvojový audit kvality České asociace streetwork a je jejím členem.

Nízkoprahový klub Činžák (MB) úspěšně absolvoval v roce 2017 rozvojový audit kvality České asociace streetwork a je jejím členem.

Nízkoprahový klub Terén (Dobříš) úspěšně absolvovav roce 2017 rozvojový audit kvality České asociace streetwork a je jejím členem.

Terénní programy Prahy 11 a Prahy 15 úspěšně absolvovaly v roce 2018 rozvojové audity kvality České asociace streetwork a jsou jejím členem.

Terénní programy Prahy 12 a Prahy 9 úspěšně absolvovaly v roce 2018 rozvojové audity kvality České asociace streetwork a jsou jejím členem.