Klub Jedna Trojka

Cílová skupina

  • děti a mládež 8 – 19 let (ve vybraných případech pracujeme individuálně i nad věkový rámec cílové skupiny do věku 26 let)
  • mající bydliště zpravidla na Praze 13 nebo zde tráví svůj volný čas
  • nacházející se nebo jsou ohroženi nepříznivou sociální situací

Tým

Kde nás najdete

Otevírací doba

Po

13 – 18h

 

Út

13 – 18h

 

St

ČT

13 – 18h

13 – 18h 

 

Návazná terénní forma se realizuje v blízkosti klubu a má časovou dotaci max. 2 hodiny / den čtyřikrát týdně, a to v případě, jestliže v tuto dobu nevyužívají službu v klubu žádní klienti. Tato forma zajišťuje průběžný kontakt s CS a výkon sociální práce mimo běžný prostor služby.