Terénní programy

Poslání

Posláním Terénních programů pro děti a mládež je kontaktovat mladé lidi v místech, kde tráví volný čas (ulice a veřejná prostranství, OC apod.), bezplatně jim poskytovat radu, podporu a pomoc v jejich nepříznivých sociálních situacích a tématech, která řeší.

Cíle programů

 • Děti a mladí lidé, kteří znají základní právní a společenské normy a jsou schopni se jimi řídit a znají důsledky protizákonného jednání,
 • orientují se v oblastech hmotného zajištění a bydlení a znají možnosti řešení své situace,
 • na základě svých možností a dostupných prostředků vědí, jak trávit volný čas, aniž by ohrozili své zdraví nebo zdraví ostatních, a volí způsoby trávení volného času, které nejsou v rozporu se zákony,
 • znají své dovednosti, povinnosti a práva v rámci školní docházky a orientují se v možnostech dalšího vzdělávání,
 • jsou si vědomi rizik spojených se svým životním stylem a tato rizika snižují,
 • umí navazovat a udržovat funkční vztahy (např. rodinné, vrstevnické, partnerské); vytváří takové sociální vazby, které nevedou do nepříznivé sociální situace; dokáží společensky přijatelným způsobem řešit konfliktní situace,
 • vědí, jak a kde vyhledat odbornou pomoc.

Cílové skupiny

Cílovými skupinami jsou děti, mládež a mladí dospělí

 • podle lokality ve věku 8 – 26 let (každá služba má mírně jiné věkové rozpětí podle typu lokality)
 • mající bydliště zpravidla v místě působení programů
 • v obtížné životní situaci

Charakteristika a popis služeb

Terénní program pro děti a mládež je forma sociální práce, kdy sociální pracovníci vyhledávají mladé lidi v jejich přirozeném prostředí, v ulicích měst a sídlišť a řeší s nimi jejich obtíže (např. škola, práce, rodina, vztahy, sociálně právní), nabízejí jim také možnosti aktivního trávení volného času. Další funkcí terénních programů je sledování sociálně nežádoucích jevů v daných lokalitách a spolupráce na jejich odstranění společně s místní samosprávou a dalšími poskytovateli sociálních a návazných služeb.

Co nabízíme

 • bezpečný prostor v nízkoprahových klubech – bez agrese, bez alkoholu, bez drog, s respektem
 • terénní sociální práci s klienty přímo v ulicích
 • porozumění, podporu a pomoc a omezení rizik sociálního vyloučení
 • poradenství v období dospívání
 • odbornou pomoc v konkrétní situaci
 • individuální přístup
 • monitoringy lokalit
 • programy prevence kriminality
 • volnočasové programy pro děti a mládež
 • sportovní, kulturní a komunitní akce
 • možnost zapojení se do dění místní komunity

Doplňující informace

 

Služba je poskytována bez úhrady. 

Městské části Prahy a obce Středočeského kraje, ve kterých působíme:

Lokalita Terénní programy

Praha 9

Terénní programy Praha 9

Praha 11

Terénní programy Praha 11
Praha 12 Terénní programy Praha 12
Praha 13 Terénní programy Praha 13
Praha 15 Terénní programy Praha 15
Praha 16  
Mladá Boleslav  
Dobříš