Proxima Sociale o.p.s. | Služby v komunitě

Naším posláním je zvyšovat kvalitu života obyvatel městských částí hl. města Prahy a obcí Středočeského kraje, v nichž působíme. Poskytujeme dětem, mládeži, dospělým a rodinám s dětmi různé formy preventivních a poradenských sociálních služeb (terénní, ambulantní i pobytové), učíme je řešit obtížné a nepříznivé životní situace a pomáhat jim je překonat.

Nabízeny jsou sociální služby v těchto programech

Programy pro děti a mládež

Výchovné a vzdělávací programy

Poradenské a pobytové programy