Čtvrtstoletí Proximy Sociale

17. října 2018

Ve čtvrtek 4. října oslavila Proxima Sociale 25 let své existence.

V Rock Cafe na Národní třídě jsme přivítali bývalé kolegy, spolupracovníky z jiných organizací a úřadů městských částí a další hosty, abychom těch 25 let společně oslavili. V úvodu večera, kterým provázel současný ředitel Proxima Sociale Ivo Kačaba, zavzpomínali pamětníci, spjatí s činností Proximy od počátku její existence. Byli mezi nimi Broňa Michalcová – vedoucí oddělení sociální prevence ÚMČ Praha 12, Jindřich Racek – zakladatel a člen správní rady a Ladislav Marek – bývalý vedoucí sociálního odboru ÚMČ Praha 12 a současný dobrovolník Proximy. Poté, co všichni společně sfoukli 25 svíček na narozeninovém dortu, začala volná zábava, kde nechyběla taneční hudba v podání  Twisted Rod, ani výtečné občerstvení, připravené vlastními silami. Večer se vydařil, a tak přejeme Proximě do dalších 25ti let „Dobrý vítr!“