I my pomáháme, obraťte se na nás

2. dubna 2020

V souvislosti s nastalou situací COVID-19 jsme se zapojili do pomoci, která je třeba. Vzhledem k naší cílové skupině rodin, dětí a mládeže v nepříznivých situacích a spolupráci se školskými zařízeními jsme tak vymysleli systém péče, kterou můžeme poskytovat i za těchto mimořádných okolností. A věříme, že bude lépe, spolu to zvládneme!

Co nabízíme?

Programy Poradenské a pobytové

 • Občanská poradna je dostupná mailem (poradna@proximasociale.cz) nebo telefonicky (241 770 232). Osobní konzultace probíhají pouze po předchozí domluvě. 
 • Azylový byt – kapacita služby je naplněna. Příjem nových žádostí je nyní pozastaven, ale službu je možné v případě potřeby kontaktovat na tel. č. 774 610 017.
 • Krizová pomoc – službu je možné kontaktovat telefonicky na č. 777 249 002.
 • Podpora rodiny – stávajícím klientům jsou k dispozici sociální pracovnice na svých telefonech a online. Případným novým zájemcům může být poskytnuto základní poradenství a pomoc při řešení krizové situace.

Programy Výchovné a vzdělávací

 • Nabízíme individuální a skupinové poradenství učitelským sborům a pedagogům a pedagožkám -> nejste na to sami a my víme, že se v současné době potýkáte s různými požadavky, proto můžeme pomoci s následujícím:
  • Krátké i delší podpůrné rozhovory pro pedagogy a pedagožky zaměřené na psychohygienu i metodickou pomoc
  • Plány prevencí pro metodiky a metodičky prevence na následující školní rok – pomoc s přípravou
  • Specifické či individuální poradenství týkají se bující kyberšikany u dětí a mládeže, která je více online

Programy Děti a mládež

 • Jsme online – jsme v různých skupinách a na různých platformách a bavíme se s dětmi a mladými lidmi, nabízíme jim pomocnou ruku
 • Online poradenství a podpora – naše týmy ovládly sociální sítě: instagram, tiktok, facebook, discord a skype, každý tým je dostupný na některé síti a je v kontaktu nejen se svými klienty a klientkami, ale nabízíme pomoc i dalším, mohou si s námi povídat, být v kontaktu s ostatními vrstevníky, ale také se na nás obrátit, když jim není dobře
 • Doučování – víme, že situace není jednoduchá, a proto nabízíme pomoc rodičům i školám s doučováním některých žáků a žákyň, mohou se na nás obrátit nejen samotní žáci a žákyně ale i rodiče nebo školy

Služby pro mládež_COVID.pdf

Dále jsme zapojeni do následujících aktivit:

 • Zaměstnankyně a zaměstnanci zdarma poskytují poradenství přes různé platformy v podobě terapeutických sezení nebo krizové intervence (terap.io a další).
 • Nabídli jsme 4,0 úvazku podpory pro projekt „Linkaření na dálku“.
 • Zapojujeme se do aktivit zaměřených na propojení žáků a žákyň se školami.
 • I my šijeme roušky nebo obsluhujeme ty, kteří si pro nákup dojdou hůře, a to v rámci našich individuálních kapacit.

Co dělá Proxima Sociale_COVID.pdf

Na koho se můžete obrátit?

 • Pokud jste v kontaktu s někým z Proximy byli, tedy znáte svého Proximáka nebo Proximačku, kontaktujte ho.
 • Pokud si nevíte rady, kontaktujte vedoucí služby dle prolinků výše.
 • Pokud potřebujete doučování, obraťte se na i7P~QkRjb7a-jehl47PaQkRgchH
 • Pokud máte jakýkoli dotaz a nevíte, kam s ním, spojte se s VvdjcK4uK7N_89emVV~529en-n 
 • Pokud potřebujete vyjádření, hledáte propojení nebo vám chybí informace obecného rázu o naší práci, napište i7P~QkR6jYmeL34UHImMHYqT0gvm5f4uK7Ne