Jak technika pomáhá

16. prosince 2020

Celosvětová pandemie koronaviru zasáhla nás všechny, ale jak už to tak bývá, všechny krize se nejvíce dotknou těch, kteří už před nimi na tom nebyli nejlépe. A to platí i pro ohrožené děti a mládež, s nimiž pracujeme. Jak jsme v současné situaci pracovali a co nám nejvíce pomohlo? 

Představte si, že žijete v garsonce se svými dvěma rodiči a dvěma sourozenci. V rodině máte jeden počítač, který patří rodičům a vy si ho občas smíte půjčit. Anebo ještě jinak – představte si, že nemáte žádný a máte jednom dva chytré telefony. A teď si ještě představte, že na těch dvou telefonech potřebujete stíhat online výuku vy i vaši sourozenci, a to všechno se odehrává v jednom pokoji.

Hrozná představa? Ta se ale bohužel stala během sekundy realitou pro mnoho našich klientů a klientek. A tento spolehlivý recept na to, jak zůstávat pozadu, ještě patřičně dokořenil fakt, že rodiče často nemají odbornost učitelů a učitelek, a tak nemohou s domácí výukou vůbec pomoct.

Že je situace vážná a nezlepší se rychle nám došlo z kraje podzimu, stejně jako jsme si začali všímat poptávky klientů a klientech po přístupu k technice a pomoci s učením. Odstartovali jsme tak projekt #dobroučko a díky pomoci bezmála 40 dobrovolníků a dobrovolnic a díky nasazení našich pracovnic a pracovníků jsme rozjeli doučování, které se mohlo konat jak online, tak v prostředí našich klubů.

Lidí bylo dost, ale techniky málo

S čím ale naši klienti a klientky dál bojovali, byl nedostatek techniky, kterou by pro domácí výuku mohli využít. Začali jsme tak rozhazovat sítě a nakonec se nám díky Projektu podpory vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením v době pandemie covid19 realizovaném Českou asociací streetwork a Nadací České Spořitelny a díky #SbírkaNotebooku pořádané Českou pirátskou stranou povedlo získat skoro 20 počítačů, které slouží jak k distanční výuce v rodinách, tak k doučování na klubech.

Díky těmto darům jsme mimo jiné pomohli šestnáctiletému Ondrovi, jehož mladší bratr Kamil dostal počítač od rodičů, ale na počítač pro Ondru už nezbyly peníze. Nyní tak Ondra může s klidem dokončit devátou třídu základní školy a pokračovat na cestě za dalším vzděláním. 

Děkujeme České asociaci streetwork, Krizovému fondu na pomoc dětem a rodinám ohroženým chudobou a domácím násilím Nadace České spořitelny a České pirátské straně za pomoc a nasazení v této těžké době!