Liga férového fotbalu alias „Férák pod Ještědem“ v Českém dubu

20. října 2021

Liga férového fotbalu slaví 5 let své existence. Jedná se o jeden z projektů běžících pod platformou programu Fotbal pro rozvoj. Fotbal pro rozvoj funguje pod organizací Inex – Sdružení dobrovolných aktivit už 15 let a řadí se mezi iniciativy sítě Streetfotbal world. Více naleznete níže.

Celý projekt krásně vystihuje jeho moto „Kopeme za lepší svět.“ Fotbal je skvělým nástrojem pro práci s dětmi a mládeží. Je tomu tak mimo jiné pro to, že fotbal je jedním z nejoblíbenějších světových sportů a přední světoví hráči jsou častými vzory pro děti a mladé lidi. Je také relativně dobře dostupný, samozřejmě pokud se nebavíme o profesionální úrovni – pro hraní s našimi klienty nepotřebujeme v podstatě nic jiného, než rovný plácek trávy nebo betonu, míč a něco, čím nahradíme branky. Mohou ho hrát v podstatě všichni, kteří mají chuť do hry.

Proxima Sociale o.p.s. je do projektu Ligy férového fotbalu zapojena již od jejího vzniku a před ním se podílela i na dalších projektech Fotbalu pro rozvoj. Pracovníci Proxima Sociale o.p.s. Karel Franze a Petra Pidimová se o posledním zářijovém víkendu účastnili mezinárodního turnaje ve férovém fotbale nazvaného Férák pod Ještědem.

Férový fotbal hraný podle takzvaných F3 pravidel je tak trochu jiný fotbal, než ten, se kterým se naši klienti běžně setkávají ať už třeba v televizi, nebo na ulici.  F3 fotbal nemá rozhodčí, ale mediátory, kteří většinou pocházejí z řad pracovníků nebo dobrovolníků. Turnaj má některá organizátory pevně daná pravidla, jmenovitě se jedná o pravidlo vzájemného respektu mezi hráči i dalšími účastníky turnaje, a o zákaz jakékoli formy agrese, ať už slovní, nebo fyzické. Jinak bývá zodpovědnost za průběh turnaje velkou měrou na samotných účastnících. Hráči si sami před každým turnajem společně s mediátory a organizátory turnaje určují celková pravidla turnaje i pravidla pro jednotlivé zápasy. Sami  hráči na jejich dodržování dohlíží a určují si, zda bude hra pozastavena a sporná situace si vyžaduje okamžité řešení. Na samotnou hru samozřejmě dohlíží také mediátoři, většinou dva.

Po samotném zápase následuje takzvaný třetí poločas, kdy se oba hrající týmy a mediátoři sejdou k takzvané pozápasové diskuzi, ve které se hodnotí průběh samotného utkání a spokojenost hráčů s hrou, chováním soupeře, s dodržováním dohodnutých pravidel atd. Je to prostor k tomu, aby se sami hráči zamysleli nad průběhem celého utkání a v klidu si vyříkali případné sporné situace a společně se dohodli na výsledku nebo dalším postupu. Kromě toho mají možnost pochválit nebo ocenit svého soupeře, nebo mu poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu. Na bezpečný prostor při diskuzi dohlížejí i moderátoři, kteří diskuzi koordinují, vedou a případně, jak napovídá jejich funkce, facilitují, pomáhají hledat řešení a mediují. Přímo na hřišti se v mladých lidech rozvíjí férovost, ohleduplnost, respekt, schopnost porozumění a kompromisu. Diskuze pomáhají rozvíjet i komunikativní dovednosti hráčů, stejně jako týmovou spolupráci a schopnost řešit konflikty asertivní, nikoli agresivní cestou.

V turnajích i samotné Lize také nejde jen o body a góly, větší slovo má při rozhodování o výsledcích fair play systém bodování, kde se body hráčům udělují za účast v diskuzích, za dodržování fair play. Část fair play bodů svým soupeřům udělují sami hráči a rozhodnutí o tom, proč se rozhodli bod přidělit nebo nepřidělit musejí vždy odůvodnit a okomentovat, což také rozvíjí jejich komunikativní dovednosti, schopnost poskytovat pochvalu i konstruktivní kritiku, zodpovědnost a porozumění.

Turnaj Férák pod Ještědem se konal v Podještědském sportovním areálu v Českém Dubu a účastnilo se ho sedm týmů složených z dětí a mladých lidí – převážně klientů nízkoprahových služeb a dalších zařízení pracujících s dětmi a mládeží. Týmy z Prahy, Plzeňského kraje, Hané a Ústí nad Labem doplnily zahraniční týmy z Maďarska, Polska a Rakouska. Cenu Fair play za největší počet získaných fair play bodů získal tým reprezentující Plzeňský kraj, obří putovní pohár pro vítěze celé ligy tentokrát poputuje do Olomouckého kraje k týmu Haná, zatímco cenu za vítězství v sobotním turnaji si odnesl tým z Polska. Nejdůležitější však je, že se všichni dobře bavili, upevnili svá přátelství a navázali nová a zase jednou si připomněli, že i když nás hodně věcí, jako například jazyková bariéra nebo odlišné zázemí, ze kterého pocházíme, může na chvíli dělit, máme toho společného mnohem víc, a to nás spojuje.