„Milostivé léto“ – cesta k bezdlužnosti

8. října 2021

Dne 28. října 2021 se otevírá nebývalá možnost, jak docílit osvobození od části dluhů. Může se to týkat i vás nebo někoho z vašeho okolí, proto čtěte dále.

Dlužíte-li státu, kraji, obci a firmám, v nichž má stát většinu, nebo jejich příspěvkové organizaci, a tyto dluhy jsou již v exekuci, můžete využít akce „Milostivé léto“. To znamená, že pokud v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 uhradíte tzv. jistinu (tj. původní dlužnou částku bez úroků a dalšího příslušenství) a náklady exekutora ve výši 908,-Kč, exekutor Vaši exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku dluhu. Exekutora raději písemně informujte, že využíváte akce „Milostivé léto“ dle části 2, čl. IV, odst. 25, zákona č. 286/2021 Sb. a žádáte o prominutí zbytku dluhu.

Pokud exekutor k 28. 10. 2021 již vymohl celou jistinu a jsou uhrazeny i jeho náklady, exekuci také zastaví. I v tomto případě však bude lepší exekutora informovat o tom, že tuto akci využíváte.  POZOR, akce „Milostivé léto“ se určitě netýká exekucí na výživném, či náhradě škody, ublížení na zdraví, nebo dalších trestných činů. Stejně tak se netýká dluhů u fyzických či soukromých právnických osob.

Potřebujete-li pomoc s řešením vaší situace, kontaktuje naši občanskou poradnu.