Milostivé léto II. pomalu končí

3. listopadu 2022

Pouze necelý měsíc zbývá k využití možnosti zbavit se některých dluhů. Nenechte si ujít šanci Milostivého léta II.!

Od 1. září do 30. listopadu 2022 mají dlužníci, kteří nevyužili Milostivého léta v roce 2021, druhou (a poslední) možnost zbavit se svých veřejnoprávních dluhů bez nutnosti platit náklady exekuce a úroky. Akce je určena všem dlužníkům, kteří mají dluhy vůči státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům. Podmínkou je, aby byl dluh vymáhaný soudním exekutorem a exekuce byla zahájena před 28. 10. 2021. Daná osoba také nesmí být v insolvenci.


Co musíte udělat, chcete-li využít Milostivého léta II?

- Nejpozději do 30. listopadu 2022 sdělte písemně exekutorovi, že žádáte o zahájení postupu tzv. milostivého léta.
- Pokud nevíte, kolik přesně činí Váš dluh, požádejte do 15. listopadu písemně svého exekutora o sdělení výše jistiny.
- Do 30. 11. uhraďte původní dluh (tzv. jistinu) a zároveň 1 500,- bez DPH (1 815,- vč. DPH) za náklady řízení.
- Zbytek (tzv. příslušenství dluhu) Vám poté bude odpuštěno.

Jaké dluhy spadají do milostivého léta?

Dluhy vůči dopravním podnikům, nemocnicím, ČEZ, zdravotní pojišťovně, obcím (např. za
nájem v obecních bytech), nezaplacené poplatky za Českou televizi a Český rozhlas atd. Do
akce se zapojily také některé banky a nebankovní společnosti.


Potřebujete-li podrobnější informace o Milostivém létu II. nebo prostě máte dluhy a nevíte si rady, můžete se obrátit na Občanskou poradnu. Pracovnice budou spolu s Vámi hledat nejlepší možné řešení. Občanská poradna poskytuje také bezplatné poradenství týkající se oddlužení a je akreditována jako subjekt, který může vypracovat návrh k insolvenčnímu soudu.