Návštěva Modřanského Biografu

4. dubna 2022

Na pátek 1. dubna jsme ve spolupráci s MČ Praha 12 zorganizovali pro ukrajinské rodiče s dětmi promítání rodinného filmu Myši patří do nebe. Více po rozkliknutí.

Promítání probíhalo v Modřanském Biografu a to dabované v ukrajinském jazyce. Sál se nám podařilo zcela zaplnit. Pro děti byly díky velkorysosti čtenářů FB MČ Praha 12 nachystány sladkosti a džusy. S příspěvkem šlechetného anonymního dárce, který zanechal u majitele kina finanční obnos a také panu majiteli kina samotnému, mohl být všem dětem zakoupen i popcorn, aby byla zábava dokonalá. Celou akci si děti i rodiče užili a pro velký úspěch navštívíme kino ještě 7. dubna na promítání filmu Králíček Petr bere do zaječích 2.

Tímto všem výše zmíněným děkujeme za možnost celou akci uspořádat!

 

kino1  kino2  kino4