Novinky v oblasti exekucí

21. února 2022

Dne 28. ledna 2022 skončila akce Milostivé léto, v rámci které mohli dlužníci, kteří uhradili jistinu dluhu a 908,- Kč na náklady exekuce, požádat o prominutí příslušenství a dalších exekučních nákladů. Šance na vymanění z dluhů ale nekončí, a to díky dalším legislativním novinkám v oblasti exekucí. Více po rozkliknutí.

Jednou z možností je zastavení drobných exekucí, u nichž původní samotný dluh bez úroků, nákladů exekuce atd., nepřevyšuje 1.500 Kč. Týká se exekucí nařízených do konce roku 2018, kdy během tří let (v letech 2019, 2020 a 2021) nebylo nic vymoženo. Exekutoři mají v současné době tříměsíční lhůtu do konce března na to, aby oslovili věřitele, zda chtějí pokračovat ve vedení exekuce. Podmínkou dalšího průběhu exekuce je však zaplacení zálohy na náklady exekuce věřitelem. Nebude-li záloha uhrazena, exekutor exekuci nevratně zastaví. V případě uhrazení zálohy však naopak po dobu následujících tří let nemůže být exekuce zastavena.

Dlouho očekávanou změnou pro lidi v dluhové pasti je od letošního roku také možnost automatického zastavování nevymahatelných exekucí. Nezohledňuje se výše dluhu, ale nesmí se jednat o exekuci, kterou je postižena nemovitost. Podmínkou je, aby během posledních šesti let trvání exekuce nebyly vymoženy ani exekuční náklady. U již probíhajících exekucí však neuplyne šestiletá lhůta dříve než 1. 1. 2023. Po této době opět exekutor osloví věřitele, zda souhlasí se zastavením. V případě nesouhlasu musí věřitel zaplatit zálohu na další vedení exekuce. Nevymahatelnou exekuci je možné tímto způsobem prodloužit dvakrát, vždy na dobu tří let. Maximální doba vedení exekuce před zastavením samotným exekutorem tak může být 12 let (6+3+3).

Povinnost úhrady zálohy u obou výše uvedených případů se netýká např. vymáhání dluhů na výživném.

Pro podrobnější informace můžete kontaktovat občanskou poradnu.