Podpora rodiny na setkání Platformy včasné péče

29. března 2022

Služba Podpora rodiny se zapojila do Platformy včasné péče, která nám nabídla dvoudenní setkání v Ústní nad Labem. Toto setkání proběhlo ve dne 16. 3. a 17. 3. v Inovačním centru tohoto města. Více po rozkliknutí.

Hned první den bylo témat a postřehů mnoho, od evaluačních nástrojů a práce s nimi, po práci a diskuzi ve skupinách. Nakonec nám byly prezentovány výsledky výzkumného šetření v oblasti ,,Role včasné péče pro rozvoj dítěte“ Daniela Prokopa a Václava Korbela z PAQ Research. I ve večerních hodinách jsme měli možnost s ostatními členy platformy diskutovat a sdílet své zkušenosti v oblasti včasné péče, která se čím dál tím víc ukazuje potřebná pro další školní úspěšnost dětí, zejména ze sociálně znevýhodněných rodin.

Druhý den teorii vystřídala realita. Kolegyně Kamila Borlová měla možnost navštívit předškolní klub – Člověk v tísni v Předlicích a Sabina Leksová klub Kleja ve Střekově. Odpoledne jsme navštívili Romano jasnica, spolek v Trmicích. Ve všech zařízeních jsme měli možnost vidět a sdílet zkušenosti z dobré praxe.

Celé setkání pro nás bylo velkou inspirací v rozvoji včasné péče a zavedení nově poznaných inovativních prvků do návazné činnosti Podpůrné skupiny pro rodiče a děti ve věku 4-6 let, kterou naše služba zahájila na začátku tohoto roku.

 

uvodni_Podpora  platforma_1  platforma_2  platforma_3