Prevence online

11. ledna 2021

Proxima je online! V těchto nelehkých časech se snažíme zůstat maximální podporou pro školy. Proto jsme v průběhu listopadu spustili pilotní bloky online primárních prevencí. Celkově se jich zúčastnilo 436 žáků a žaček.

Umíme to - je to dobrý - nebojte se si nás objednat 

Počáteční nejistotu, zda to skutečně jde, dělat preventivní programy online, vystřídalo nadšení z dobře odvedené práce. Žáci reagovali a dokonce byli v některých ohledech zapojení více, než při prezenčních programech. Velmi dobře fungovaly naše výzvy k zapojení se v chatu, který sloužil hlavně k interaktivním aktivitám. Žačky a žáci do něj například dostali kvíz a pomocí emotikonů odpovídali. Díky chatu také mohli dostávat různé odkazy na videa či články. Na konci hodiny nám skrze něj vyplnili online dotazník - zpětnou vazbu, a zdá se, že i jim tato forma prevence vyhovovala.

Ani obavy ze selhání techniky se nakonec neukázaly jako opodstatněné a vše fungovalo jako na drátkách. Pokud by se ale přeci jen něco stalo, byli jsme na to připraveni.

Co se do online prostředí hodí a co (podle nás) už spíše ne

Hlavním nástrojem při online primárních prevencích je sdílená obrazovka a proto se pro ně hodí spíš informační témata. Za určitých okolností se dají realizovat i vztahová témata, je však vhodnější se jim věnovat spíše u starších žáků. I to máme už vyzkoušené – v rámci programu zaměřeného na šikanu a vztahy ve třídě jsme se věnovali hlavně teoretické stránce fungování mezilidské komunikace, což žáky a žačky velmi zaujalo. Samozřejmě jsme pro potřebu online realizace předělali jednotlivé metodiky a tak vám můžeme v tuto chvíli nabídnout následující bloky:

  • nelegální návykové látky
  • finanční gramotnost
  • zdravý životní styl
  • závislosti na hrách a internetu
  • předsudky a stereotypy
  • efektivní učení
  • komunikace
  • odpovědnost a právo
  •  

Online primární prevence bychom nedoporučili pro žáky prvního stupně, kde se domníváme, že je lepší počkat na možnost prezenční výuky.

Online bloky v novém roce

Vzhledem k opětovnému uzavření škol jsme připraveni se k online lektorování i v novém roce. Nabízíme je školám, které s námi dlouhodobě spolupracují i školám novým. Pokud byste měli zájem o téma, které ještě nemáme v online v nabídce, kontaktujte nás na prevence@proximasociale.cz.

Více o o našem programu primární prevence a kompletní nabídku kurzů naleznete zde.