Prosekneme již po jedenácté!

9. září 2021

Ve středu 26. 8. od 14 hodin se jako každý rok v Parku Přátelství na Proseku odehrála komunitní akce pro děti a mladé lidi na rozloučení se s prázdninami. Více naleznete níže.

Pro děti a mladé lidi byla připravena zdarma řada zajímavých aktivit – oblíbený turnaj ve fotbálku, výtvarná dílna, kadeřnický salon, fotokoutek, graffi ti art a mnohé další. Během odpoledne se uskutečnilo setkání se zpěvákem Tomem Seanem a parkouristou Sahirem. Zajímavé volnočasové aktivity si pro návštěvníky připravila také Městská knihovna Praha 9 a Dům dětí a mládeže. Pro všechny návštěvníky opět připravilo výborné občerstvení Bistro na kolečkách a celé odpoledne se o hudební produkci postaral DJ BA2S a hudební skupina Donbon. Na závěr tohoto pestrého odpoledne tradičně proběhlo slosování tomboly a na vylosované šťastlivce čekaly zajímavé odměny. Poděkování patří MČ Praha 9 a Magistrátu hlavního města Prahy za poskytnutí financí na toto již tradiční srpnové setkání.​