Prototyp služby pro mladé z a využití human centered design

7. února 2020

Projekt realizovaný v roce 2019 za podpory oddělení prevence kriminality HMP je návazným na výzkum v roce 2018. V prvním roce se nám velmi osvědčili metody a nástroje Human centered design (dále jen HCD). Jejich cílem je řešení situací, ve kterých služba nebo produkt nedopovídají očekáváným výsledkům. A především staví na potřebách cílových skupin.

Mapování potřeb cílových skupin v neziskovém sektoru je náročný proces, peer programy jsou teprve na začátku, a velmi obtížně se vymýšlejí nové služby a ověřuje jejich funkčnost. Tyto designové metody takovou práci umožňují, efektivně a rychle. Důvodem, proč je hodnocení služeb náročné a nové služby se někdy nesetkají s úspěchem, může být to, že selhává tradiční lineární řízení změn, které začíná v roce A, a končí v roce B s předem nadefinovanými cíli v roce A. Jenže zkušenosti ukázaly, že obvykle přijdou proměnné, které v letech A a B mění podobu služby, ale projektově již není možné změnit postup nebo začínat jinak. HCD není lineární způsob řízení změn, ale iterační, tedy, neustále ověřujete přímo s uživateli a uživatelkami produktu to, co tvoříte, neustále se vracíte k již sesbíraným nebo vytvořeným materiálům a datům, a na základě toho rychleji vytvoříte prototyp a otestujete, jestli má skutečně takovou šanci na úspěch, o jaké jste přemýšleli. A děláte to proto, že nechcete investovat lidský potenciál, peníze, čas a jiné do produktu nebo služby, které nebudou fungovat. A právě tak jsme pracovali v Proximě Sociale během uplynulého roku.

Důkazem úspěchu těchto metod je jejich velmi rychlé šíření právě i v neziskovém sektoru nebo při práci s lidmi. Inovační oddělení na MPSV staví nové projekty právě na základě těchto konceptů, mnoho neziskových organizací se snaží proniknout do tajů HCD, a osvojit si dovednost takto pracovat. A zároveň již teď můžeme vidět i první výsledky metod nejen v Proximě Sociale (například Veselá, Fedorková).    

Hlavním cílem projektu, který navazoval na výzkum z roku 2018, bylo navrhnout inovativní služby/produkty v oblasti prevence kriminality, které umožní cílenou intervenci směřující ke skupinám, pro které jsou nízkoprahové služby primárně určené a které služby využívají zřídka nebo vůbec. Služba nebo produkt měla být navržena tak, aby odpovídala potřebám cílových skupin. Pro realizaci bylo nutné, aby byla připravena v podobě peer skupinou validovaného prototypu – výstupem měl být prototyp služeb, jejich popis a výzkumná zpráva v podobě e-booku.

Nový návrh služby odpovídá potřebám, které jsme identifikovali při poznávací fázi, a reaguje na konkrétní problémy a rizika, na které mladí narážejí při hledání brigády nebo shánění peněz. Jde o komplexní službu, která řeší problémy různých skupin mladých lidí při hledání práce, a pomáhá předcházet rizikům, která na ně při cestě za výdělkem čekají. Ve své kompletní podobě je postavena tak, aby využila online i offline prostředí, a tím snížila práh dostupnosti pro ohrožené skupiny. Je navržena modulárně, což znamená je možné do praxe zavést jen vybrané služby podle aktuálních zdrojů a kapacit organizace. Jednotlivé moduly je možné provozovat jako součást sociálních služeb či komunitních aktivit pro mládež.

Vytvořili jsme tedy službu, která může mladým pomocí s hledáním brigády, ale zároveň může preventovat rizikové jevy, se kterými se mladí potkávají. Službu jsme rozpracovali tak, aby zasáhla skupiny mladých lidí, které se některými problémy potýkají nejčastěji: mladí do 15 let, kteří pak shánějí peníze mimo systém, službu pro mladé lidi 15+, kteří neví, kde a co mají hledat, a službu pro mladé lidi z učilišť, kteří mají obavy, že je odborné praxe ve školách nepřipravují na povolání (více se dočtete v našem ebooku).

Videoprototypy naleznete zde:

Brigáda na zkoušku

Proč někde házet lopatou

Proximo, Proximo, poraď mi