Seznámili jsme se Plzeňskými organizacemi Ponton a TADY A TED o.p.s.

1. prosince 2022

Naše kolegyně Kamila Borlová z programu Podpora rodiny se 16.11. vydala na jednodenní stáž Plzně, kde měla možnost se blíže seznámit s organizací Ponton, z.s. a TADY A TED o.p.s.

Cílem setkání bylo představit práci těchto dvou neziskových organizací, vzájemné sdílení přístupů a zkušeností s tématem včasné péče, jak fungují v Plzni. Pestrý program stáže se tak soustředil na podporu rodičovských kompetencí, předškolní kluby nebo také tranzitní programy na podporu rodin s dětmi v předškolním věku v období přechodu na základní školu. Návštěva předškolní klub Klubíčko  a Nízkoprahového Klubu Pixla v organizaci Ponton. Součástí stáže byla také debata, při které se všichni účastníci shodli na tom, že „důležité je propojení světů”,  kdy spolupracuje nezisková organizace, mateřská škola, základní škola a klient. Včasnou péčí se rozumí práce s dětmi od narození do osmi let a jejich rodinami ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Jde například o přípravu dětí na docházku do mateřské školy v předškolních klubech, podporu rodičů při výchově a rozvoji jejich dětí, pomoc s komunikací se školami nebo jinými institucemi.

​Opět velké poděkování Platformě pro včasnou péči za navázání nových  kontaktů a spolupráce.

 

20221116_115549_resized_1   20221116_115910_resized