Solidární příspěvek pro domácnosti, které ubytují Ukrajince

29. března 2022

Vláda definitivně schválila tzv. solidární příspěvek pro domácnosti, které ubytují Ukrajince utíkající před válkou. V platnost vejde 11. dubna 2022. Více po rozkliknutí.

Výše příspěvku činí 3 000 Kč měsíčně za každého ubytovaného, celková výše však nesmí překročit 12 000 Kč měsíčně.

Aby domácnosti na příspěvek dosáhly, musí ubytovat ukrajinské uprchlíky alespoň na šestnáct po sobě jdoucích dní v měsíci.

Příspěvek bude vyplácen i zpětně za březen a ubytovatelé o něj budou moci požádat přes mobilní aplikaci, případně osobně na Úřadu práce, a to vždy po skončení kalendářního měsíce.

Příspěvek může čerpat fyzická osoba, která je vlastníkem nemovitosti nebo ji užívá na základě nájemní smlouvy.