Studijní cesta

10. května 2023

Od 25.4.-29.4. se měla možnost kolegyně Sabina Leksová z Podpory rodiny zúčastnit studijní cesty. 

To vše díky zapojení organizace do Platformy včasné péče, jelikož od minulého roku máme Podpůrné skupiny pro rodiče s předškolními dětmi a sbíráme inspirace. Celá cesta byla financována nadací Open fund sociaty. První den jsme se vydali na cestu do Budapeště (někdo letecky, někdo vlakem) a hned následující den pro nás připravili program kolegové z organizace Blum. Měli jsme možnost navštívit místní mateřskou školu se kterou organizace Blum spolupracuje. Organizace pořádá od roku 2021 sebepoznávací kurzy pro předškolní pedagogy. Měli jsme možnost přímo nahlédnout jak kolegové s dětmi pracují. Ještě tentýž den jsme se přesunuli do Zábřehu, kde jsme druhý den navštívili nedalekou obec Orechovica. Měli jsme možnost mluvit s tamějším ředitelem MŠ a ZŠ. Se školou úzce spolupracuje organizace Reyn a mohli nám ukázat jak pracují na tom, aby nevznikali segregované třídy, jak motivovat děti k předškolnímu vzdělávání a jaké mají integrační programy pro romské děti (jenom pro zajímavost: v obci žije 75% romské populace). Odpoledne jsme se měli možnost podívat do vyloučené lokality (dříve osady), a do klubu, který provozuje stejná organizace. I další den jsme měli možnost nahlédnou do MŠ, kde stejná organizace působí. Následující den jsme se přesouvali zpět do Budapeště a vlakem se vrátili domů. Po celou dobu bylo velkým přínosem sdílení dobré praxe a pro každého z nás to byla nesmírně zajímavá zkušenost.

 

IMG_20230427_162655  IMG_20230427_111102  IMG_20230426_095046