Změna v čerpání rodičovského příspěvku

8. září 2021

Dne 28. 7. 2021 vstoupila v platnost novela zákona o Státní sociální podpoře (117/1995 Sb., § 30a), která umožňuje rodičům dočerpat rodičovský příspěvek, který nestihli pro narození dalšího dítěte v rodině vyčerpat v plné výši. Více naleznete níže.

Před účinností této novely rodiče, kteří nevyčerpali celou částku rodičovského příspěvku, a narodilo se jim další dítě, o nevyčerpanou část přišli. Nyní mohou zbytek nevyčerpané částky získat formou jednorázové výplaty.

Jednorázová výplata nevyčerpané částky se rodiči vyplatí po narození nejmladšího dítěte, a to v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém rodič ohledně narození nejmladšího dítěte splnil ohlašovací povinnost.

Podmínkou je, že alespoň jeden z rodičů je k datu narození nejmladšího dítěte v rodině zaměstnaný nebo samostatně výdělečně činný.