Zvýšení životního a existenčního minima

5. ledna 2023

Od 1. 1. 2023 se zvyšuje částka životního a existenčního minima

Od 1. 1. 2023 se zvyšuje částka životního minima ze 4 620 Kč na 4 860 Kč a existenčního
minima ze 2 980 Kč na 3 130 Kč. Díky tomu se zvýšily i některé sociální dávky a u jiných se
zase rozšířil okruh osob, které budou mít na tyto dávky nárok. Jedná se o dávky: přídavky na
děti, porodné a mimořádná okamžitá pomoc. Dále se růst dotýká příspěvku na živobytí,
příspěvku na péči, příspěvku při pěstounské péči, doplatku na bydlení. Zvýšila se též tzv.
nezabavitelná částka, která musí zůstat dlužníkovi při exekuci či v insolvenci na pokrytí jeho
základních životních potřeb. Zvýšení se odrazilo též ve stanovování výše výživného.
Pokud přemýšlíte, zda Vám vznikl nárok na některé dávky, můžete se obrátit na
Občanskou poradnu.