Články Proximy Sociale

Děti a mladí lidé online v době koronaviru

14. října 2020

Děti a mladé lidi, stejně jako jejich rodiče nebo nás, zaskočilo v půlce března vyhlášení nouzového stavu, tedy opatření vyvolané pandemií onemocnění covid-19. Tato nečekaná situace přinesla mnoho negativ, ale také pozitiv. Naše organizace Proxima Sociale, o. p. s., se po celou dobu snažila být s dětmi a mladými lidmi v kontaktu. Pro naše klienty a klientky, ale také pro děti a mladé lidi, kteří o nás doposud neslyšeli, jsme hledali prostor pro propojení v prostředí, které je pro ně daleko přirozenější než pro nás – v online světě. A zjistili jsme díky tomu mnohé: co mladé baví, jaké jsou trendy, čím se v době nouzového stavu zabývali, co dělali, jaká jsou rizika online světa, ale také to, jaké pro nás je si práci v online světě vyzkoušet a třeba se pro ni i nadchnout.

(článek je převzat ze Sociální práce)

Jsme i na TikToku. Děti se na něm svěřují o domácím násilí i zneužívání

Jsme i na TikToku. Děti se na něm svěřují o domácím násilí i zneužívání, říká sociální pracovnice v
18. srpna 2020

Alici Egertovou zpovídala reportérka časopisu ŽENA-IN na téma naše online sociální pracovnice. Alice Egertová vidí v práci v terénu stále smysl, přesunula se ale se svými kolegyněmi i na TikTok, kde sklízí úspěchy. Co si o tom myslí a jak na TikToku pracují se dočtete v rozhovoru.

Prototyp služby pro mladé z a využití human centered design

Prototyp služby pro mladé z a využití human centered design
7. února 2020

Projekt realizovaný v roce 2019 za podpory oddělení prevence kriminality HMP je návazným na výzkum v roce 2018. V prvním roce se nám velmi osvědčili metody a nástroje Human centered design (dále jen HCD). Jejich cílem je řešení situací, ve kterých služba nebo produkt nedopovídají očekáváným výsledkům. A především staví na potřebách cílových skupin.

Bitky mladých lidí v ulicích – gangy, nebo něco úplně jiného?

Bitky mladých lidí v ulicích – gangy, nebo něco úplně jiného? Zdroj: https://www.sancedetem.cz/srv/w
2. února 2020

Hlasitý smích, křik, nadávky, hudba z přenosných reproduktorů, oblak kouře z elektronické cigarety, a když se podíváte jejich směrem, možná uslyšíte: „Na koho jako čumíš?“. Pro někoho jsou mladí lidé venku v ulicích postrachem, což mi přijde úsměvné, ale také mě to na práci s nimi baví. Článek pro Šance dětem napsala naše kolegyně Pavlína Mádlová.

Terénní sociální práce s dětmi a mládeží  na základní škole

20. července 2019
V Praze na Jižním Městě (Praha 11)  terénní pracovníci Proximy Sociale již čtvrtým rokem poskytují službu sociální prevence dětem a mládeži v prostředí základní školy. Jedná se o velkou sídlištní školu, s níž služba spolupracuje a spolupráci pravidelně vyhodnocuje. Vedení školy je s prací služby pro žáky školy spokojeno (spolupráce je obnovována pro každý školní rok znovu), na připojené statistické tabulce je vidět, že zájem o službu ze strany žáků školy postupně narůstá.

Monitoring rizikového chování dětí a mládeže na Praze 11 a 12

24. dubna 2019
Na sklonku roku 2018 se terénní pracovníci Proxima Sociale o.p.s. zaměřili na monitoring rizikového chování mládeže na Praze 11 a 12. Pracovníci se zaměřili na rizikové násilí a jeho výskyt u mládeže na zmíněných městských částech, rozkrývali velikost jevu, jeho mediální odezvu a v rozhovorech s mladými lidmi se snažili nalézt příčinu jevu. V článku se dočtete výstupy a závěry  z monitoringu. Monitoring zajišťovali pracovníci nízkoprahových služeb pro děti a mládež lokality Praha 11 a Praha 12.

Studie rizikových jevů u mládeže 2018

26. března 2019
V roce 2018 uskutečnila Proxima Sociale pilotní studii rizikových jevů u mládeže s využitím metod human centered design. Na studii se podíleli mladí lidé z lokalit Praha 11, Praha 12 a Praha 15, se kterými Proxima Sociale aktivně pracuje. Náklady financoval Magistrát hlavního města Prahy.  Výzkumné práce vedly Petra Kutálková a Barbora Pšenicová.

Konference Společná práce v komunitě 2018

Konference Společná práce v komunitě 2018
2. prosince 2018
Dne 22. listopadu 2018 se konala druhá konference Společná práce v komunitě, kterou společně pořádala Proxima Sociale o.p.s a Centrum pro komunitní práci střední Čechy. Konference nabídla originální vize, odvážné nápady, netradiční přístupy a především poskytla prostor lidem, kteří za nimi stojí. Fotky z konference jsou ke zhlédnutí zde.

Konference Společná práce v komunitě 2016

6. prosince 2016
Dne 24. 11. 2016 se konala konference Společná práce v komunitě, kterou pořádala Proxima Sociale o.p.s. ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci střední Čechy. Jejím cílem bylo nabídnout různorodé pohledy na práci v komunitě očima lidí, kteří v komunitě žijí a pracují, a načrtnout obrázek pestrý tak, aby se alespoň trochu blížil realitě. Fotky z konference jsou ke shlédnutí zde.