Články Proximy Sociale

Na krizi nemusíte být sami

Na krizi nemusíte být sami
23. února 2021

Více jak deset let Proxima Sociale nabízí ojedinělou pomoc v případě náhlé ztráty bydlení. Na sedm dní zájemcům poskytujeme střechu nad hlavou. Někdy se ale stane, že poptávka převyšuje nabídku a některé žadatele či žadatelky musíme odmítnout. Proto jsme se rozhodli rozšířit nabídku služby o ambulantní formu.

Legály

Legály
31. ledna 2021

Součástí práce s mládeží jsou často nečekané úkoly. Tak například pracovnice Proximy Sociale z Prahy 9 trávily poslední rok vyjednáváním s místním úřadem o vzniku legálních ploch pro graffiti, tzv. legálů. Co je k tomu vedlo, jaký byl proces jejich získávání a kde plochy najdete se dočtete v rozhovoru níže. 

 

Prevence online

Prevence online
11. ledna 2021

Proxima je online! V těchto nelehkých časech se snažíme zůstat maximální podporou pro školy. Proto jsme v průběhu listopadu spustili pilotní bloky online primárních prevencí. Celkově se jich zúčastnilo 436 žáků a žaček.

Selektivní prevence v časech koronaviru

Selektivní prevence v časech koronaviru
21. prosince 2020

Když děti nemůžou do škol, nemohou se konat ani preventivní programy, alespoň ty selektivní ne. A tak naši zaměstnanci a zaměstnankyně programu selektivní prevence slavili, že se konečně do škol za dětmi vrací. Jaký pro ně byl tento rok a jak se vyrovnali s nástrahami, které pro ně přichystal, jsme řešili s Terezou Vrabčákovou, lektorkou programu.

Jak technika pomáhá

Jak technika pomáhá
16. prosince 2020

Celosvětová pandemie koronaviru zasáhla nás všechny, ale jak už to tak bývá, všechny krize se nejvíce dotknou těch, kteří už před nimi na tom nebyli nejlépe. A to platí i pro ohrožené děti a mládež, s nimiž pracujeme. Jak jsme v současné situaci pracovali a co nám nejvíce pomohlo? 

Děti a mladí lidé online v době koronaviru

14. října 2020

Děti a mladé lidi, stejně jako jejich rodiče nebo nás, zaskočilo v půlce března vyhlášení nouzového stavu, tedy opatření vyvolané pandemií onemocnění covid-19. Tato nečekaná situace přinesla mnoho negativ, ale také pozitiv. Naše organizace Proxima Sociale, o. p. s., se po celou dobu snažila být s dětmi a mladými lidmi v kontaktu. Pro naše klienty a klientky, ale také pro děti a mladé lidi, kteří o nás doposud neslyšeli, jsme hledali prostor pro propojení v prostředí, které je pro ně daleko přirozenější než pro nás – v online světě. A zjistili jsme díky tomu mnohé: co mladé baví, jaké jsou trendy, čím se v době nouzového stavu zabývali, co dělali, jaká jsou rizika online světa, ale také to, jaké pro nás je si práci v online světě vyzkoušet a třeba se pro ni i nadchnout.

(článek je převzat ze Sociální práce)

Jsme i na TikToku. Děti se na něm svěřují o domácím násilí i zneužívání

Jsme i na TikToku. Děti se na něm svěřují o domácím násilí i zneužívání, říká sociální pracovnice v
18. srpna 2020

Alici Egertovou zpovídala reportérka časopisu ŽENA-IN na téma naše online sociální pracovnice. Alice Egertová vidí v práci v terénu stále smysl, přesunula se ale se svými kolegyněmi i na TikTok, kde sklízí úspěchy. Co si o tom myslí a jak na TikToku pracují se dočtete v rozhovoru.

Prototyp služby pro mladé z a využití human centered design

Prototyp služby pro mladé z a využití human centered design
7. února 2020

Projekt realizovaný v roce 2019 za podpory oddělení prevence kriminality HMP je návazným na výzkum v roce 2018. V prvním roce se nám velmi osvědčili metody a nástroje Human centered design (dále jen HCD). Jejich cílem je řešení situací, ve kterých služba nebo produkt nedopovídají očekáváným výsledkům. A především staví na potřebách cílových skupin.

Bitky mladých lidí v ulicích – gangy, nebo něco úplně jiného?

Bitky mladých lidí v ulicích – gangy, nebo něco úplně jiného? Zdroj: https://www.sancedetem.cz/srv/w
2. února 2020

Hlasitý smích, křik, nadávky, hudba z přenosných reproduktorů, oblak kouře z elektronické cigarety, a když se podíváte jejich směrem, možná uslyšíte: „Na koho jako čumíš?“. Pro někoho jsou mladí lidé venku v ulicích postrachem, což mi přijde úsměvné, ale také mě to na práci s nimi baví. Článek pro Šance dětem napsala naše kolegyně Pavlína Mádlová.

Terénní sociální práce s dětmi a mládeží  na základní škole

20. července 2019
V Praze na Jižním Městě (Praha 11)  terénní pracovníci Proximy Sociale již čtvrtým rokem poskytují službu sociální prevence dětem a mládeži v prostředí základní školy. Jedná se o velkou sídlištní školu, s níž služba spolupracuje a spolupráci pravidelně vyhodnocuje. Vedení školy je s prací služby pro žáky školy spokojeno (spolupráce je obnovována pro každý školní rok znovu), na připojené statistické tabulce je vidět, že zájem o službu ze strany žáků školy postupně narůstá.