Dobrovolnický program

Posláním dobrovolnického programu je:
  • rozvoj osobnosti dobrovolníků prostřednictvím získávání jejich praktických zkušeností
  • zkvalitňování poskytovaných služeb využívajících zapojení dobrovolníků
Cíle programu
  • osobní rozvoj účastníků dobrovolnického programu
  • získání zkušeností a nových kontaktů účastníků programu
  • zvýšení kvality poskytovaných služeb
  • pomoc rozvoji projektů firemního dobrovolnictví