Lektor podpůrné skupiny pro děti

10. července 2020

Do programu Podpora rodiny hledáme lektora (ideálně muže) Podpůrných skupin pro děti, a to s nástupem od září 2020.

Podpůrná skupina obnáší pravidelná setkání 2 lektorů s dětmi ve věku 6 – 11 let. Schůzky probíhají vždy v úterý od 15:00 do 17:00 v Modřanech. Jedná se o děti z rodin, kterým je poskytována sociální služba Podpora rodiny Proxima Sociale, děti v náhradní rodinné, zejména pěstounské péči, nebo děti spolupracující s kurátorem či jinak vázané na OSPOD.

Kromě ambulantní formy v podobě pravidelných setkání probíhá i výjezdová forma služby. Ta obnáší cca 1x/2 měsíce přípravu a realizaci sobotního výletu a o letních prázdninách přípravu a realizaci týdenního pobytového tábora mimo Prahu.

Požadujeme:

- odbornou způsobilost pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (§ 49a zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

- kladný vztah k dětem, ideálně zkušenost s přípravou a vedením aktivit pro děti

- povědomí o problematice dětí v NRP

- schopnost týmové spolupráce, dobrou komunikaci, spolehlivost, trpělivost, kreativitu

Nabízíme:

- pestrou práci ve stabilní organizaci

- prostor pro vlastní nápady

- týmovou podporu, supervize

- odměnu 200,- Kč/hod. za přímou práci

 

Své životopisy a motivační dopisy zasílejte do 31.7.2020 na adresu 6enB5f56LTCB5h~eWlBmZZb_T-Mh