Kontakty na organizaci

Sídlo organizace (korespondenční a fakturační adresa):

Proxima Sociale o.p.s.
Rakovského 3138/2
143 00 Praha 4 – Modřany
 
Telefon:  277 007 280 (8:00 – 16:00)

Email:     office@proximasociale.cz

Web:       www.proximasociale.cz

FB:          www.facebook.com/ProximaSociale

Datová schránka: s68qf4d

 

Organizace byla zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1238.

IČ: 49625624

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Václavské náměstí 42, Praha 1
číslo účtu: 35–5842040247/0100

Kontakty na jednotlivé služby

Programy pro děti a mládež

Výchovné a vzdělávací programy

Poradenské a pobytové programy