Vedení organizace

Sylva  Majtnerová Kolářová

ředitelka organizace

Šárka Vlková

Šárka Vlková

zástupkyně ředitele

Ivo Kačaba

Ivo Kačaba

vedoucí provozu

Alice Egertová

Alice Egertová

vedoucí programů děti a mládež II. (P9, P11, P15, Mladá Boleslav, Probace)

Alžběta Černochová

vedoucí výchovných a vzdělávacích programů

koordinátorka programu selektivní prevence a vzdělávání pedagogů

Dagmar Klárová

Dagmar Klárová

vedoucí poradenských a pobytových programů

Ludmila Borovková

vedoucí ekonom

Eva Kašáková

Externí expertka