PhDr. Eva Weislová

Funkce: zástupkyně vedoucí výchovně vzdělávacích programů, koordinátorka programu primární prevence
E-mail: d.vC2~l7VX~z8~na88FyT75d05pJ
Mobil: +420 777 471 803

zástupkyně vedoucí Výchovných a vzdělávacích programů​

lektorka, sekce PP