Terénní práce jinak

Při prvním kontakt s cílovou skupinou používáme různé přístupy a platformy. Podle potřeb lokality, jejích specifik a potřeb cílové skupiny pak určujeme, který z nich využít. Proto v lokalitách využíváme vždy jen některé nástroje.

Snažíme se tímto způsobem reagovat na změny, které se ve společnosti dějí. Chceme být tam, kde jsou naši klienti a klientky. Proto v poslední době realizujeme tyto způsoby prvokontaktu:

Streetwork na školách

Projekt StreetWork na základní škole realizujeme v rámci sociální služby Terénní programy ve spolupráci se základními školami. Pracovníci a pracovnice se pravidelně obvykle mezi hodinovou pauzou před odpoledním vyučováním vydávají do areálu základní školy, kde aktivně oslovují žáky 6. až 9. tříd a nabízejí jim podporu v řešení obtížných životních situací. Působí zde především jako další podpora v nesnadném období dospívání. Žáci se na pracovníky mají možnost obrátit i mimo vymezený čas a prostor, a to buď osobně, prostřednictvím sociálních sítí, emailu, telefonicky či vzkazem do schránky umístěné v prostorách školy.

Kontaktní místo v obchodním centru

Díky dlouhodobé spolupráci na Praze 11 s obchodním centrem Westfield Chodov  se nám podařilo zajistit stálé kontaktní místo pro naše klienty a klientky, případně i zájemce a zájemkyně o služby. Mladí lidé se v obchodním centru vyskytují v nemalém množství, zřízení stálého kontaktního místa je tak zásadním úspěchem pro přiblížení dostupnosti služby lidem, kteří by ji mohli potřebovat.

Kontakt trochu jinak - Lan Party

V rámci našeho výzkumu na mapování rizikových jevů u mládeže jsme vyprofilovali novou aktivitu, která má přilákat specifické klienty a klientky - hráče a hráčky online her ve věku 11 - 16 let. Aktivitu díky podpoře Magistrátu hlavního města Praha, a především prevenci kriminality, pořádáme již třetím rokem. Díky tomu se nám pravidelně daří propojit se s přibližně 75% mladými lidmi, kteří o nás do té doby neslyšeli. 

Online práce - profil na TikToku

Naše online práce je velmi aktivitní na všech lokalitích, ale rozhodli jsme se jít dál. Založili jsme profil na TikToku Na tvé straně, kde mladým lidem nabízíme krátká videao tématech, která s nimi rezonují. Díky profilu se nám pak daří spolupracovat s některými z nich i na invidivuálních plánech. Profil slouží především ke kontaktování cílové skupiny a k preventivnímu přesahu. 

Každá z našich služeb nebo z programů sama volí, jaké prostředky bude k prvnímu kontaktu využívat. Díky tomu se nám daří přizpůsobovat se aktuálním trendům a udržovat kreativní pracovní prostředí.