Metodická podpora

Proxima Sociale o.p.s. realizuje metodickou podporu v oblastech rozvoje sociálních a návazných služeb (zejména nízkoprahové služby pro děti a mládež, odborné sociální poradenství, práce v komunitě), v tématech týkajících cílových skupin, se kterými pracuje, případně v oblasti rozvoje neziskových organizací. Na realizaci se podílejí naši pracovníci.

2014

Spolupráce na tvorbě 2 metodických příruček:

  • Využití mezinárodních zkušeností pro zvýšení zaměstnatelnosti mladých ohrožených nezaměstnaností
  • Nebojme se inovací – inovovaný modulový specifický program

 

Metodická podpora Zapsaného spolku Květina, NZDM Klub Magnet a Terénní programy Květina, Dubí – Pozorka.

  • Tématem setkání, které inicioval Úřad vlády ČR (Vladislavova 4, Praha 1) a Agentura pro sociální začleňování byla situace v obci Dubí a práce v komunitě tamtéž, kde se v tento čas zároveň otevřel nový NZDM Klub Magnet. V obci žijí 2 romské rodiny s dětmi, které pravděpodobně distribuují drogy a děti z těchto rodin, které navštěvují NZDM Klub Magnet ovlivňují v tomto ohledu chování ostatních děti, klientů NZDM Klubu, převážně romského etnika.
  • Podporu poskytli 2 pracovníci programu NZDM Proxima Sociale o.p.s., pracovník Terénních programů a pracovník NZDM Klubu.
2015

Metodická podpora Rodinného centra Routa Čelákovice – tématem byla práce v komunitě se zacílením na rozvoj služeb pro rodiny včetně problematiky sociálně-právní ochrany dětí. Podporu poskytla vedoucí rozvoje programů.

Metodická podpora organizace Mela o.p.s. (Sedlčany, Kolín) – podpora při nastavení a plnění minimálních standardů, které jsou podmínkou pro vstup do Asociace občanských poraden. Podporu poskytly pracovnice Občanské poradny.

 

V případě zájmu, prosím, kontaktujte: Renata Baxová