Hodnoty Proximy Sociale o.p.s.

Proxima Sociale o.p.s. poskytuje sociální služby komunitního charakteru více než 20 let. Jejími klíčovými hodnotami jsou:

ODPOVĚDNOST, SPOLUPRÁCE, KVALITA A OTEVŘENOST.

Neformálně je sdíleli přední odborníci v oboru již v době, kdy naše organizace vznikla, a naplňujeme je my všichni, kdo Proximu Sociale tvoříme v současnosti.

Jak jejich obsah chápeme ve třetím desetiletí naší existence?

Odpovědnost

 • Jsme si vědomi odpovědnosti vůči všem našim zákazníkům – a to jak klientům (uživatelům našich služeb), tak těm, kdo si naše služby objednávají a podporují je.
 • Základní charakteristikou našich služeb je jejich široká nabídka v místních komunitách a stálá reakce na potřeby a požadavky našich zákazníků.
 • Usilujeme o co nejvyšší dostupnost služeb, které poskytujeme, a o individuální přístup ke klientům ze všech našich cílových skupin.

Spolupráce

 • Jsme spolehlivým a dlouhodobým partnerem radnicím /municipalitám a institucím /organizacím na komunitní úrovni – podílíme se na komunitním plánování, zpracovávání analýz potřebnosti sociálních služeb pro konkrétní lokalitu, tyto služby jsme schopni poskytovat samostatně nebo se na nich podílet společně s dalšími poskytovateli.
 • Jsme zasíťováni na národní i mezinárodní úrovni a tyto sítě využíváme pro rozvoj námi poskytovaných služeb (Česká asociace streetwork, Asociace občanských poraden).

Kvalita

 • Usilujeme o vysoký standard a komplexnost nabídky sociálních služeb komunitního charakteru poskytovaných těm, kteří je potřebují a mají o ně zájem.
 • Naši činnost a služby stavíme na profesionalitě, odborných předpokladech a zkušenostech našich pracovníků a spolupracovníků.
 • Námi poskytované služby procházejí - v souladu s danými pravidly - příslušnými evaluačními procesy, jsou auditovány, certifikovány nebo mají příslušná osvědčení kvality či požadované akreditace.

Otevřenost

 • Disponujeme „historickou pamětí“ a dlouhodobými zkušenostmirozvoj organizace stavíme na know-how zakladatelů a tvůrců nových typů sociálních služeb pro neorganizovanou mládež v ČR, pro ohrožené a dysfunkční rodiny s dětmi, pro rodiny v krizové situaci, pro děti v náhradní rodinné péči i pro osoby z různých cílových skupin potřebující podporu při řešení a překonání obtížných životních situací.
 • Zajímáme se o nové trendy ve všech oblastech, v nichž působíme, v souladu s nimi rozvíjíme a inovujeme naše programy a aktivně se účastníme práce řady odborných skupin.
 • Využíváme expertní znalosti komunitního prostředí, v němž působíme.