Orgány o.p.s.

Správní rada:

 • Michal Vokurka (předseda) 
 • Filip Hajný 
 • Klára Línková 
 • Hana Müllerová
 • Karolina Puttová
 • Jindřich Racek 

Dozorčí rada: 

 • Monika Novotná 
 • Barbora Pšenicová
 • Jan Obuškevič

Statutární zástupce:

 • Ivo Kačaba (ředitel)

Zakladatelé:

 • Renata Baxová
 • Ladislav Rokos
 • Radek Skřivan
 • Jindřich Racek 
 • Martina Zimmermannová