Studie rizikových jevů u mládeže 2018

26. března 2019

V roce 2018 uskutečnila Proxima Sociale pilotní studii rizikových jevů u mládeže s využitím metod human centered design. Na studii se podíleli mladí lidé z lokalit Praha 11, Praha 12 a Praha 15, se kterými Proxima Sociale aktivně pracuje. Náklady financoval Magistrát hlavního města Prahy.  Výzkumné práce vedly Petra Kutálková a Barbora Pšenicová.

„Problémy mladých lidí jinýma očima“

je titul e-booku, který jsme vypracovali a který je výsledkem celoroční práce výzkumného týmu Proxima Sociale v roce 2018. Cílem bylo perspektivou mladých lidí ukázat, jak oni sami chápou rizikové jevy, co je trápí či zajímá anebo naopak pomoci sociálním službám navázat kontakt s touto skupinou snadněji a efektivněji. E – book nabízí přehledný popis celého procesu, včetně použití metod human centred design a výsledků celé studie. Jazyk je zvolen specificky tak, aby si své čtenáře našel i mezi samotnými mladými, kterých se týká.
 
V roce 2019 jsme navázali na projekt realizací samotné akce Lan party, která měla za cíl spojit nás s mladými lidmi, kteří naši organizaci neznají. Tento cíl byl potvrzen a do e-booku jsme následně přidali popis akce. Budeme realizovat i druhou z naprototypovaných aktivit v říjnu 2019.