2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Evropský sociální fond /Evropský program Zaměstnanost

Magistrát hlavního města Prahy
Krajský úřad Středočeského kraje

MČ Praha 4
MČ Praha 6
MČ Praha 8
MČ Praha 9
MČ Praha 10
MČ Praha 11
MČ Praha 12
MČ Praha 13
MČ Praha 15
MČ Praha 16
Statutární město Mladá Boleslav
Město Dobříš

NROS
Česká asociace streetworsk, z.s.

MAS Brdy - Vltava o.p.s.
ČSOB
ŠKODA AUTO
TVM Net s.r.o.

Potravinová banka Praha, z.s.
LMC s.r.o. (Jobs.cz)

 nros