Mládež a alkohol

Po celou dobu naší práce s mládeží v oblasti sociální prevence je jednou z činností sociálně výchovná a vzdělávací činnost v oblasti závislostí, a to především se zaměřením na užívání alkoholu, marihuany a tabáku.

Česká republika ve spotřebě alkoholu zaujímá první příčky světového žebříčku. Průměrný Čech vypije ročně kolem 8 či 9 litrů alkoholu.

Poměrně tolerantní nastavení společnosti ke zneužívání legálních drog (alkohol, tabák) a marihuany není na místě v případě pravidelného užívání dospívajícími, tedy nezletilými. Ačkoliv to zákony zakazují, není problém pro nezletilé se k těmto drogám dostat.  Zneužívání těchto drog v mladém věku má výrazně rychlejší a mnohem více devastující průběh než u dospělých.

Denně v České republice pije alkohol asi 12,5 % lidí nad 15 let, cigaretu si denně zapálí téměř 25 %  lidí. Pravidelně pije alkohol 20 % a kouří tabák 16 % dětí ve věku 15 let.

V roce 2015 proběhlo v našich nízkoprahových službách pro děti a mládež 10 aktivit a programů na toto téma, kterých se zúčastnilo 80 dospívajících.

Úzce spolupracujeme s obcemi - v Praze 12 a v Praze 11 vznikly tzv. THC pracovní skupiny, jejichž jedním z konkrétních výstupů byla série přednášek pro rodiče žáků základních škol o současných rizicích zneužívání marihuany.

V oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže, kterou realizujeme pro pražské základní školy od roku 2004, je téma závislostí jedním ze základních témat. V roce 2014 bylo druhým nejčastěji vyžadovaným tématem. Od roku 2015 realizujeme tyto programy též pro mateřské školy.